Xplore Natur/teknologi - Bøger

Xplore Natur/teknologi findes i 2. udgave. Læs mere her.

Komplet system til natur/teknologi-undervisningen i 1.-6. klasse
Xplore Natur/teknologi til 1.-6. klasse er opbygget med progression til Xplore-systemerne til 7., 8. og 9. klasse og giver mulighed for sammenhæng i den naturfaglige læreproces fra 1.-9. klasse.

Xplore Natur/teknologi introducerer færdigheds- og vidensområderne ved at tage udgangspunkt i elevernes nære verden. Læremidlet tager afsæt i elevernes forundring og nysgerrighed samt deres egne erfaringer, ideer og hypoteser.

Systemet består af:

Elevbøger:
Opbygget med et indbydende layout med mange illustrationer, som underbygger og forklarer stoffet. Der lægges vægt på praktiske aktiviteter og undersøgelse. Teksten er letlæselig og letforståelig for eleverne. Der henvises løbende til opgaver i elevhæftet (4.-6. kl.) og i lærerhåndbogen. For hvert emne findes et "Viden om" afsnit, der samler op på centrale faglige begreber.

Elevhæfter:
Til 4., 5. og 6. klasse findes tilhørende elevhæfter med opgaver, forsøg og eksperimenter. Elevhæfterne forener teori og praksis og gør stoffet håndgribeligt for eleverne. Til 1.-3. klasse findes opgaverne som kopiark bagerst i lærerhåndbøgerne.

Lærerhåndbøger:
Indholder didaktiske artikler og grundige vejledninger til hvert emne og opslag i elevbogen. Desuden indeholder lærerhåndbøgerne kopiark med ekstraopgaver og uddybende valgopgaver til evaluering.

Xplore Natur/teknologi opfylder Forenklede Fælles Mål.
Se skema for 1.-2. klasse.
Se skema for 3.-4. klasse.
Se skema for 5.-6. klasse.

Xplore: Naturfags- og matematiksystemer med sammenhæng og progression i 1.-10. klasse
Xplore-systemerne består af trykte og digitale læremidler til natur/teknologi, matematik, geografi, biologi, fysik/kemi og de fællesfaglige fokusområder.

Xplore Geografi, Biologi, Geografi og Matematik til 7.-9. indeholder for hvert klassetrin tre fællesemner. Alle forløb i Xplore Natur/teknologi og Xplore Matematik til 1.-6. klasse er fælles og giver mulighed for samarbejde mellem fagene. Alle læremidlerne kan naturligvis også anvendes selvstændigt. I læremidlet Xplore På tværs findes undervisningsforløb specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokusområder og den fælles naturfagsprøve i 9. klasse.

Per Nordby Jensen, Esther Larsen, Niels Lyhne-Hansen og Martin Sloth Andersen.