Xplore På tværs - Bøger

Læremiddel med forløb til de fællesfaglige fokusområder

Xplore På tværs er et læremiddel til naturfagligt samarbejde i geografi, biologi og fysik/kemi i 7.-9. klasse. Læremidlet består af en elevbog, et elevhæfte, en lærerhåndbog og den digitale fagportal Xplore På tværs.

Xplore På tværs understøtter elevens naturfaglige kompetencer fra Forenklede Fælles Mål (undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation). Alle forløb indeholder stof fra alle tre naturfag og er skrevet fra bunden i et samarbejde med forfattere fra forskellige faggrupper.

Læremidlet indeholder undervisningsforløb til de seks fællesfaglige fokusområder, som defineret i læseplanerne, og to ekstra:

  • Fremtidens bæredygtige produktion
  • Bæredygtig energiforsyning
  • Drikkevand - nu og i morgen
  • Udledning af stoffer
  • Stråling fra omgivelserne
  • Teknologi og sundhed i hverdagen
  • Katastrofer - frygt og håb
  • Liv i Universet

Xplore På tværs giver inspiration til faglærernes og elevernes forberedelse til og gennemførelse af den nye fælles naturfagsprøve i biologi, fysik/kemi og geografi.

Pernille Ulla Andersen, Poul Kristensen, Ulla Hjøllund Linderoth, Asbjørn Petersen og Tommy Rasmussen.