Xplore På tværs - Fagportal

Fagportal med forløb til de fællesfaglige fokusområder

Xplore På tværs er et nyt digitalt læremiddel til naturfagligt samarbejde i geografi, biologi og fysik/kemi i 7.-9. klasse. Fagportalen indeholder undervisningsforløb, opgaver og lærervejledning til de fællesfaglige fokusområder.

Xplore På tværs giver inspiration til faglærernes og elevernes forberedelse til og gennemførelse af den nye fælles naturfagsprøve i biologi, fysik/kemi og geografi.

Læremidlet findes også i form af trykte bøger.

Læs mere om fagportalen ved at klikke under Udgivelser.

Se portalen her.

Pernille Ulla Andersen, Poul Kristensen, Ulla Hjøllund Linderoth, Asbjørn Petersen og Tommy Rasmussen.