Nils-bøgerne/GO Faglig læsning

Nils-bøgerne er en serie bøger til faglig læsning i 2.-5. klasse, som udgøres af en kombination af fiktions- og faktabøger om samme emne. Bøgerne omhandler naturfaglige emner og kan både læses sammen eller hver for sig. Frilæsningsbogen inspirerer eleverne til at arbejde med naturfag og handler om Nils og Ditte, der fantaserer sig ind i de geofaglige eller historiske emner som forsteninger, dinosaurer, våbenofringer, fortidsmennesker og vulkaner. Faktabøgerne handler om de samme faglige emner tilrettelagt for selvstændig faglig læsning og læsekurser. Tekst og illustrationer er visuelt tilrettelagt i opslag.

Forfattere bag serien: Stine Andersen og Mette Felbo.

Folkeskolen

Af Heidi Friborg Christophersen

Det er godt fundet på, at man integrerer den faglige læsning og frilæsningen i dansk med den faglige undervisning og læsning i faget historie. På den måde læser børnene både skønlitteratur og faglitteratur om det samme emne, og interessen (…) øges betragteligt.