Regnbuen

Regnbuen er et fuldstændigt system til natur/teknik fra 1.-6. klasse.

Mål, indhold og struktur
Bøgerne i serien gennemarbejder forskellige centrale temaer fra fagets kundskabs- og færdighedsområder.
Til elevbøgerne findes lærerhåndbøger, som uddyber emnerne med faglig baggrundsviden, ideer, praktisk og metodisk vejledning. Desuden indeholder håndbogen en række kopisider, der perspektiverer, problematiserer og uddyber de enkelte opslag.


Til bøgerne findes websitet, RegnbueNet, som uddyber og perspektiverer elevbogens temaer.
Adgang til RegnbueNet fås gennem fagportalen GO Naturfag og matematik. Læs mere og køb abonnement her.  Elevbogen
  Elevbogen er opbygget således, at den giver mulighed for at arbejde med stoffet på flere måder.
  Man kan vælge at lade eleverne arbejde fælles med de enkelte opslag, eller man kan begynde fælles for senere at lade eleverne arbejde med hver deres opslag.
  Opslagene er opbygget, så de dels indeholder faktastof, dels lægger op til fordybelse, aktiviteter og holdningsmæssige diskussioner.
  Elevbogen giver gode betingelser for elevernes selvstændige arbejde med en høj grad af mulighed for differentiering. Den tager den fagligt knap så stærke elev i hånden, men rummer samtidig udfordringer for den fagligt stærke elev.

  Lærerhåndbog
  Håndbogen er ment som et personligt værktøj for læreren og indeholder dels supplerende faglig baggrundsviden, dels forslag til, hvorledes der kan arbejdes med de enkelte opslag. Derudover indeholder håndbogen en række aktivitetsark, som kan uddybe, perspektivere og igangsætte aktiviteter.
  Der er valgt en fast struktur på håndbogens opbygning:

  • Formål med emnet
  • Vigtige faglige begreber
  • Sådan kan du arbejde med emnet
  • Oversigt over emnet

  Forfattere bag serien: Ida Toldbod, Mari-Ann Skovlund Jensen, Jens Hviid, Christian Holm, Frank Jensen, Hans Jantzen, Helle Houkjær, Jan Tidemand, Per Nordby Jensen, Esther Larsen, Jørn Mader og Kristian Pedersen.