Vi Undersøger

Vi undersøger består af en række hæfter, der henvender sig til skolens yngste og mellemste årgange. Seriens formål er at gøre eleverne fortrolige med grundlæggende begreber inden for biologi, kemi, fysik og geografi. Hæfterne lægger vægt på at gøre eleverne aktive gennem eksperimenter, aktiviteter og diskussion. Indholdet formidles gennem korte og letlæselige tekster og farverige illustrationer.

Til hvert elevhæfte hører en Vi undersøger idébog, som indeholder lærervejledning og aktivitetsark med eksperimenter, der uddyber emnerne.

Forfattere bag serien: Henning Madsen, Ebbe Larsen, Bodil Pedersen, Ivan Jacobsen, Erik Rønn, Carl Lindberg-Nielsen, Ellen-Margrethe Toxwærd, Ruth Malling, Kirsten Rønn, Lars Groth, Palle Hansen, Juliane og Henning Traasdahl Ludvigsen, Bodil Pedersen, Ruth Malling, Ingeborg Mølbak, Gert Jarn Pedersen og Ellen-Margrethe Toxværd.

Folkeskolen

Af Niels Peter Riising

Der tages ganske fint udgangspunkt i nærmiljøet, som netop skal danne rammen for naturfagsundervisningen i de mindre klasser. I materialet er der stor fokus på den praktiske dimension, hvilken jeg anser for særdeles vigtig i naturfagsundervisningen, især i de mindre klasser. Det handler om at have tingene i hånden. (…) Teksten er skrevet i et lettilgængeligt sprog og ledsages af gode billeder og illustrationer, der fint underbygger det væsentligste. De enkelte aktivitetsark er lette at forstå og dermed også nemme at gå til for eleverne. Materialekravet til de enkelte forsøg er forholdsvis begrænset, og der skal derfor ikke bruges de store summer, når tingene skal laves.

Lærervejledningerne er gode og grundige og fører selv den utrænede naturfagsunderviser godt igennem de enkelte afsnit. Til hvert enkelt aktivitetsark gives gode forklaringer, så underviseren ved, hvad der særligt skal lægges mærke til i de forskellige forsøg, når der efterfølgende skal følges op på tingene.