GO Atlas Portaler

Interaktive atlas til alle læringssammenhænge

GO Atlas er Danmarks største kortportaler og en uundværlig ressource i alle de læringssammenhænge, hvori der indgår kort. GO Atlas er pædagogisk tilrettelagt til målgrupper i grundskolen og kan anvendes i bl.a. natur/teknologi, geografi, biologi, samfundsfag, historie og kristendomskundskab. 

GO Atlas består af to digitale kortportaler til grundskolen: GO Atlas til 1.-6. og GO Atlas til 7.-10.

Kortportalerne indeholder:

Kortsamling og kortværktøjer

- Over 500 kort - fysiske, topografiske, tematiske m.fl.
-  Interaktive GIS-kort (kort i lag)
- Temakort til naturfagene samt historie, kristendomskundskab og samfundsfag
- Kortsammenligner, befolkningspyramider og klimastationer
- Mulighed for at måle afstande, ruter og arealer.

Over 730 opgaver og aktiviteter

- Interaktive atlasøvelser
-  Quizzer og Prøv selv-opgaver
-  Opgaver til temaer
- Opgaver til kortlæreforløb.

Temaer med opgaver og lærervejledning

- Temasider med fx eksemplariske regioner og aktuelle problemstillinger
- Temaer til de fællesfaglige fokusområder med problemstillinger og arbejdsspørgsmål.

Kortlæreforløb og lærervejledninger

- Pædagogisk tilrettelagte kortlæreforløb med aktiviteter og lærervejledning
- Eksemplariske forløb med inspiration til arbejdet med kort og læringsmål
- Lærervejledning med forslag til anvendelse af kort i undervisningen.

Kommunikationsværktøjer 

Læreren kan nemt se og kommentere elevernes opgavebesvarelser. Alle quizzer og Prøv selv-opgaver er selvrettende og giver direkte respons til eleven.

Kartografi: Philip´s, GO Forlag/Jens Sørensen, GEUS.

Fagredaktion: Poul Kristensen, Per Nordby Jensen, Niels Kjeldsen, Ove Pedersen og Jan Skovrind.