Xplore Geografi - Bøger

Xplore Geografi er et nyt system til geografi i grundskolen i 7.-9. klasse.

Xplore Geografi  opfylder Forenklede Fælles Mål - se oversigt her.

Xplore Geografi søger at øge motivationen hos eleverne og fokuserer på relevans, "den gode historie" og eksperimenter. Emnevalget er tilrettelagt med henblik på at præsentere geografisk kernestof og derved gøre faget overskueligt og realistisk i forhold til målgruppe og tid.

Til hvert klassetrin findes tre fællesemner med Xplore Biologi og Xplore Fysik/kemi, som giver mulighed for tværfaligt samarbejde.

Hvert kapitel i bogen er inddelt i tre faser:

  • En motiverende indledning med målbeskrivelse
  • En central fordybelsesdel med det faglige stof
  • En afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering+

Samspil mellem elevbog, elevhæfte, lærerhåndbog og e-bog

Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte, en lærerhåndbog og en e-bog. I elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med stoffet fra elevbogen. Hver kapitel i elevbogen afsluttes med henvisninger til en række valgopgaver i lærerhåndbogen, som eleverne kan arbejde videre med. Til 7. og 8. klasse findes e-bøger plus med udvidede digitale ressourcer. Til 9. klasse findes en e-bog basis. 

Læs mere om det digitale system iXplore Geografi her

Xplore: Parallelle naturfagssystemer med mulighed for samarbejde

Xplore Geografi er et af de nye Xplore naturfagssystemer til geografi, biologi og fysik/kemi. Xplore Geografi indeholder en række fælles emner med biologi og fysik/kemi, hvilket giver mulighed for samarbejde mellem de tre fag. Xplore Geografi kan naturligvis også anvendes selvstændigt. 

Poul Kristensen og Ditte Marie Pagaard