Xplore Biologi - Bøger

Xplore Biologi er et nyt system til biologi i grundskolen i 7.-9. klasse.

Xplore Biologi  opfylder Forenklede Fælles Mål - se oversigt her.

Xplore Biologi søger at at øge motivationen hos eleverne og fokuserer på relevans, "den gode historie" og eksperimenter. Emnevalget er tilrettelagt med henblik på at præsentere biologisk kernestof og derved gøre faget overskueligt og realistisk i forhold til målgruppe og tid. 

Til hvert klassetrin findes tre fællesemner med Xplore Geografi  og Xplore Fysik/kemi, som giver mulighed for tværfaligt samarbejde.

Hvert kapitel i bogen er inddelt i tre faser:

·          En motiverende indledning med målbeskrivelse
·          En central fordybelsesdel med det faglige stof
·          En afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering

Samspil mellem elevbog, elevhæfte, lærerhåndbog og e-bog

Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte, en lærerhåndbog og en e-bog. I elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med stoffet fra elevbogen. Hvert kapitel i elevbogen afsluttes med henvisninger til valgopgaver i lærerhåndbogen, som eleverne kan arbejde videre med. Til 7. og 8. klasse findes e-bøger plus med udvidede digitale ressourcer. Til 9. klasse findes en e-bog basis. 

Læs mere om det digitale system iXplore Biologi her


Xplore: Parallelle naturfagssystemer med mulighed for samarbejde

Xplore Biologi er et af de nye Xplore naturfagssystemer til geografi, biologi og fysik/kemi. Xplore Biologi indeholder en række fælles emner med geografi og fysik/kemi, hvilket giver mulighed for samarbejde mellem de tre fag. Xplore Biologi kan naturligvis også anvendes selvstændigt. 

 

Katrine de Waal, Rikke Mortensen, Ulla Hjøllund Linderoth, Pernille Ulla Andersen, Per Nordby Jensen, Martin Sloth Andersen.