Rabat på læremidler

KOMMUNEAFTALER:

Vi tilbyder at indgå abonnementsaftaler på kommunebasis. Ved kommuneaftaler gives der rabat på digitale læremidler. Ring til os på tlf. 63 44 16 83 og hør mere om mulighederne for kommuneaftaler.

 

RABAT VIA GEOGRAFFORBUNDET:
Bliv medlem af Geografforbundet og få 10 % rabat på GO Forlags bøger, når du køber dem direkte ved forlaget!

MEDLEMSSKAB OG PRISER

Kontingent:

 

Alm. medlemmer

 kr. 300

Familie (par)

 kr. 400

Studerende

 kr. 175

Skoler, institutioner og virksomheder

 kr. 525

 

NB! Alle typer af medlemsskab giver ret til rabat på køb af bøger til eget brug. 

Almindeligt medlem:

Medlemskabet omfatter at:

  •  du får tilsendt tidsskriftet "Geografisk Orientering" 5 gange om året (nr.: 4, 5, 1, 2, 3).
  •  du får 10 % rabat på GO Forlags bøger ved køb direkte fra GO Forlag.
  •  du får mulighed for at deltage i generalforsamlinger (med stemmeret) 
  •  den årlige Geografweekend (rabat til studerende) 
  •  regionale arrangementer og ekskusioner til udlandet 


Familie (par):

Medlemskabet omfatter, at hver person får alle ovennævnte medlemsfordele, men husstanden får kun tilsendt et eksemplar af Geografisk Orientering. 

 

Studerende:

Medlemskabet omfatter, at den studerende får alle ovennævnte medlemsfordele. Man kan kun være medlem som studerende i max. 4 år. Såfremt medlemskabet ikke opsiges, overgår det efter 4 år til at være et alm. medlemskab.

Dispensation kan gives ved henvendelse til sekretariatet på go@goforlag.dk.

 

Skoler, institutioner og virksomheder:

Medlemskabet omfatter, at skolen, institutionen eller virksomheden får tilsendt tidsskriftet "Geografisk Orientering" 5 gange om året (nr.: 4 - 5 - 1 - 2 - 3) samt opnår 10 % rabat på GO Forlags bøger ved køb direkte hos GO Forlag.

Det er ikke muligt at opnå rabat, hvis man køber bøger til videresalg.

 

Medlemmer med adresse i udlandet:

Bemærk: Kontingent for medlemmer med modtageradresse uden for Danmark, tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 200,- 

 

Indmeldelse:

Ønsker du at melde dig ind i Geografforbundet, skal du udfylde og sende blanketten her på forbundets hjemmeside. Når sekretariatet har modtaget din bestilling, vil du få tildelt et medlemsnummer og modtage et girokort med kontingentopkrævning.

Du kan også kontakte sekretariatet direkte på telefon 63 44 16 83 eller mail: go@goforlag.dk.

 

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt, enten pr. e-mail (go@goforlag.dk) eller pr. brev, senest en måned før medlemskabets udløb.

Se evt. medlemsperiode på seneste faktura. Du bedes ved udmeldelse oplyse navn, adresse, postnr. og by samt medlemsnummer.

 

Medlemsperiode:

Medlemsperioden er 12 måneder fra den dato medlemskabet tegnes. Et medlemskab fortsætter til det opsiges. 

Læs mere og bliv medlem af Geografforbundet her