Rabat på læremidler

KOMMUNEAFTALER:

Vi tilbyder at indgå abonnementsaftaler på kommunebasis. Ved kommuneaftaler gives der rabat på digitale læremidler. Ring til os på tlf. 63 44 16 83 og hør mere om mulighederne for kommuneaftaler.

RABAT VIA GEOGRAFFORBUNDET:
Bliv medlem af Geografforbundet og få 10 % rabat på GO Forlags bøger, når du køber dem direkte ved forlaget!

Med et personligt* medlemskab af Geografforbundet får du:

  • 10 % rabat på GO Forlags bøger, når du køber dem direkte ved os
  • Bladet "Geografisk Orientering", som udkommer 5 gange om året
  • Adgang til deltagelse i den årlige Geografweekend
  • Adgang til deltagelse i regionale ekskursioner og studieture til udlandet

Medlemsskaber og priser 2013/14

Medlemskabet omfatter perioden fra 1. juli til 30. juni.

Alment medlem: 300 kr. *

Medlemskabet omfatter tidsskriftet "Geografisk Orientering" 6 gange om året (nr.: 4 - 5 - 1 - 2 - 3), 10 % rabat på GO Forlags bøger samt mulighed for at deltage i:

  • generalforsamlinger (med stemmeret)
  • den årlige GeografWeekend (rabat til studerende)
  • regionale ekskursioner og forbundets studieture til udlandet

Medlemsskabet giver kun ret til 10% rabat på 1 eksemplar af hver bog.

Familie (par): 400 kr.

Medlemskabet omfatter, at hver person får alle ovennævnte medlemsfordele, men får kun tilsendt et eksemplar af Geografisk Orientering til husstanden.

Studerende: 175 kr.

Medlemskabet omfatter, at den studerende får alle ovennævnte medlemsfordele.
Medlemsskabet giver kun ret til 10% rabat på 1 eksemplar af hver bog.

Man kan kun være medlem som studerende i 4 år. Såfremt medlemskabet ikke opsiges, overgår det efter 4 år til at være et almindeligt medlemskab.

Dispensation kan gives ved henvendelse til sekretariatet på go@goforlag.dk.

Skoler, institutioner og virksomheder: 525 kr.

Medlemskabet omfatter at skolen, institutionen eller virksomheden får tilsendt tidsskriftet "Geografisk Orientering" 5 gange om året (nr.: 4 - 5 - 1 - 2 - 3) samt opnår 10 % rabat ved køb af bøger hos GO Forlag.

Skoler med flere afdelinger skal tegne individuelle medlemskaber af Geografforbundet for at opnå rabat. Dvs. at en overordnet administrationsenhed med et institutionsnummer uden tilknyttede elever i uni-c ikke kan tegne abonnement og få rabat til flere underordnede afdelinger.

Indmeldelse:

Ønsker du at melde dig ind i Geografforbundet, kan du sende en mail til go@goforlag.dk. Du bedes oplyse, navn, adresse, postnr., by, telefonnr. samt hvilken medlemstype du ønsker.

Du kan også benytte Geografforbundets hjemmeside.

 

Udmeldelse:

Ønsker du at melde dig ud af Geografforbundet, kan du sende en mail til go@goforlag.dk. Du bedes oplyse navn, adresse, postnr. og by samt evt. medlemsnr.

Udmeldelsen skal være GO Forlag i hænde senest 1. maj. Udmeldelsen vil gælde pr. 1. juli

Du kan læse mere om fordele ved at være medlem af Geografforbundet her

 

 

*) Et personligt medlemsskab giver ikke ret til rabat på indkøb til skoler. Her bør i stedet tegnes et skole/institution/virksomhedsmedlemsskab.