Gratis kursus: De nye læseplaner for naturfagene (VENTELISTE)

NB! Kurset er fyldt, men du kan tilmelde dig ventelisten.
Bemærk, at vi forbeholder os retten til at tildele kursuspladserne primært til erhvervsaktive lærere, der underviser i naturfag i grundskolen.

Giver de nye læseplaner og undervisningsvejledninger til naturfagene i overbygningen dig som lærer en bedre og mere virkelighedsnær støtte end før? Få svar på dine spørgsmål samt ideer til din undervisning på dette gratis kursus, der arrangeres i samarbejde mellem GO Forlag og Geografforbundet.

Program:
Torsdag d. 21. november 2019 kl. 13.30-16.00
V/ Lars Bo Kinnerup, lektor på Læreruddannelsen i Vordingborg i geografi og natur/teknologi samt formand for Geografforbundet. Lars Bo var formand for geografi-skrivegruppen, som udarbejdede de nye læseplaner og vejledninger.

På kurset får du indblik i alt det nye i læseplanerne:

  • Beskrivelserne af kompetenceområderne og de fællesfaglige fokusområder er ikke længere bindende: kun at der skal arbejdes med fællesfaglige forløb ud fra fastlagte kriterier.
  • Naturfagsundervisning nu defineret som problembaseret undervisning.
  • Folkeskolens formål er blevet en ledestjerne for undervisningen - også i dagligdagen.
  • De ikke bindende færdigheds-og vidensmål er omsat til prosatekster i læseplanerne, som er bindende. Nu må eleverne gerne forstå, opleve, fordybe sig og se sammenhænge.
  • I undervisningsvejledningerne er 5E-modellen (engage, explore, explain, elaborate og evaluate) blevet kanoniseret som en særlig velegnet planlægningsmodel for naturfagsundervisningen.

Tag dine naturfagskollegaer med til kurset - måske giver de nye rammer for den fællesfaglige problembaserede undervisning en anledning til at drøfte den nuværende praksis i fagteamet vedrørende jeres fællesfaglige undervisning.

Sted:
GO Forlag, Anker Heegaards Gade 2, 3 tv. 1572 København V.

Dato21-11-2019 kl. 13:30 - 16:00