Xplores adaptive test er nu blevet endnu bedre!

De adaptive test findes til hvert fag, klassetrin og forløb. Spørgsmålenes sværhedsgrad tilpasser sig automatisk efter elevens svar. Vi har netop færdiggjort en større opdatering og forbedring af de adaptive test.

Opdaterede opgaver og forbedring af "skriv selv"-svar

Opgavespørgsmålene i de adaptive test er blevet opdaterede og finpudsede.
For eksempel har vi tilføjet flere svarmuligheder til de opgaver, hvor eleven selv skal skrive det korrekte ord i en sætning. Bl.a. er der tilføjet forskellige endelser til ordene, så elevens svar bliver godkendt trods en specifik bøjning af ordet. Derudover er der ikke længere forskel på, om eleven skriver med store eller små bogstaver i sit svar, da begge dele bliver accepteret af systemet.
Vi har desuden lavet flere af skriveopgaverne om til opgaver, hvor eleven i stedet skal indsætte ord eller tal på en illustration.

Ny oversigt over alle opgaver og svar

Som lærer kan du nu til hver adaptive test se en samlet oversigt over alle opgavespørgsmålene i alle sværhedsgrader. I oversigten er de korrekte svar til opgaverne også synlige. Du finder oversigten samme sted, som du opretter den adaptive test, nemlig i bunden af forløbssiderne under "Outro" og "Adaptive test".

Ny brugervejledning til læreren

Vi har netop lavet en ny og opdateret brugervejledning, som du nu finder på systemportalerne. I vejledningen finder du en grundig guide til, hvordan testen oprettes af dig som lærer. Derudover giver vejledningen også et forslag til, hvordan karaktergivningen til de adaptive test kan foregå.  Du finder vejledningen i menuen under "Ressourcer".