Fællesfaglige forløb til din naturfagsundervisning

Xplore og iXplore til geografi, biologi og fysik/kemi indeholder 9 fællesfaglige emner, hvoraf flere også kan bruges i forbindelse med de nye fællesfaglige fokusområder.

Mobil _tablet _computer CopyMed GO Forlags trykte og digitale naturfagssystemer Xplore og iXplore får du læremidler, der sikrer integrationen af fællesfaglige forløb i naturfagsundervisningen i overbygningen. Til hvert fag og klassetrin findes tre fællesemner, der inddrager fagene geografi, biologi og fysik/kemi.

Til hvert forløb findes kernestof, et stort udvalg af opgaver og aktiviteter samt en fyldig lærervejledning med ideer til, hvordan du skaber en motiverende fællesfaglig undervisning i 7.-9. klasse. Alle iXplore og Xplore-læremidlerne kan anvendes i overensstemmelse med Forenklede Fælles Mål.

Fællesfaglige forløb Xplore/iXplore til geografi, biologi og fysik/kemi:

Skema Fællesemner

 

Fællesfaglige fokusområder og Forenklede Fælles Mål:

iXplore Biologi, iXplore Fysik/kemi og iXplore Geografi indeholder på hvert klassetrin tre fællesfaglige forløb.

Flere af disse kan udgøre det faglige grundlag for undervisning i de fællesfaglige fokusområder jf. Forenklede Fælles Mål. Se nedenstående eksempler.

7. klasses forløbet "Det er bare vand" indeholder bl.a. emner om drikkevand og destillation af saltvand. Emnerne er et godt grundlag for arbejde med det fælles faglige fokusområde "Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer".

I 8. klasses fællesforløbet "Ingenting forsvinder" arbejdes der med sammenhængen mellem råstoffer og forbrug, økologiske fodaftryk og med bæredygtig produktion af papir. Indholdet egner sig godt til at arbejde med det fælles faglige fokusområde "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget".

I 9. klasse kan fællesforløbet "Energi skal der til" anvendes til at arbejde med det fællesfaglige fokusområde "Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt".

Primo 2016 udkommer læremidlet Xplore På tværs med flere forløb til de fællesfaglige fokusområder.

Samarbejde mellem naturfag og matematik:

Som det eneste læremiddel til matematik tilbyder GO Forlag et matematiksystem, iXplore Matematik, med fællesfaglige forløb, der giver mulighed for samarbejde mellem matematik og naturfag i 1.-9. klasse. I iXplore Matematik til 7. klasse kan eleverne fx arbejde med emnet Dyrenes verden (fællesfagligt med biologi) og Vejr (fællesfagligt med alle tre naturfag). 

Læs mere om systemerne her