Nye opgaver i portalerne Xplore Fysik/kemi og Xplore Biologi

Vi er i fuld gang med at tilføje nye opgaver og eksperimenter til Xplore Fysik/kemi og Biologi 7-9. Læs mere her.

For at give mulighed for endnu flere forsøg og eksperimenter, der understøtter den faglige læring, har vi tilføjet flere opgaver til emnerne. Disse nye opgaver adskiller sig fra de oprindelige ved, at der er tilføjet et bogstav efter opgavenummeret. Vi tilføjer løbende flere nye opgaver, men du kan allerede nu se nærmere på disse nye opgaver:

Xplore Fysik/kemi 9:

Forløb: Stråler fra atomerne                             
Emne: 
Henfaldstyper, Opgave 8A. Modeller af alfa- og betahenfald
Emne: 
Helsefysik, Opgave 11A. Radon i skolen og Opgave 11B. Stråling fra salt.

Forløb: Energi skal der til
Emne: 
Forbrændingsmotoren, Opgave 13A. Kompressionsforhold
Emne: 
Redoxprocesser og batterier, Opgave 14A. En blyakkumulator
Emne: 
Energiforhold ved bilkørsel, Opgave 17A. Bremseenergi
og Opgave 17B. Energi ved bevægelse
Emne: 
Kalorimeter, Opgave 18A. Opvarmning og fordampning.

Forløb: Regnbuens farver
Emne: 
Lysets brydning, Opgave 20A. Lysleder
Emne: 
Optik, Opgave 21A. Billeddannelse
Emne: 
Briller, Opgave 22A. Farveblindhed
Emne: 
Hvordan opstår lys, Opgave 24A. Atomer kan lyse
Emne: 
Hvordan opstår farver, Opgave 27A. Farverne kommer med lyset.

Xplore Biologi 7:

Dyrenes verden
Emne: Dyr bevæger sig - bevægelse i luft
Opgave 3A. Klassifikation af hvirveldyr

Seje planter
Emne: Når planter skal overleve
Opgave 22A. Frugt og grøntsager