Tilskudsberettigede digitale læremidler

Her på siden kan du se en oversigt over GO Forlags tilskudsberettigede digitale læremidler 2017.

Tilskudsberettigede læremidler 2017

Atlasportaler

GO Atlas til 1.-6.

GO Atlas til 7.-10.

Systemportaler 

Xplore Natur/teknologi

Xplore Geografi

Xplore Fysik/kemi

Xplore Biologi

Xplore Matematik

Xplore På tværs


Fagportaler 

GO Naturfag og matematik 

 
Tilskud 2017

I 2017 er der afsat yderligere 45 millioner kr. til tilskud til indkøb af digitale læremidler. Tilskudskriterierne for 2017 er offentliggjort medio september 2016. Ordningen fortsætter stort set uændret, hvilket betyder, at ovenstående læremidlerne fra GO Forlag også vil være tilskudsberettigede i 2017. 

Læs mere på Undervisningsministreriets hjemmeside om, hvordan I som skole får tilskud til digitale læremidler. 

Vær opmærksom på, at der er et kommunalt tilskudsloft på ca. 79 kr. pr. elev. Kontakt din kommune for nærmere information.