Ny version af Xplore Natur/teknologi Systemportal

Den 1. august 2019 åbner den nye version af Xplore Natur/teknologi Systemportal til 1.-6. klasse med mange nye forløb, opgaver og casematerialer til din natur/teknologi-undervisning.

Når du forbereder dig til næste skoleår, er det derfor vigtigt, at du husker at anvende den nye version. I de øverste faner på hvert website findes linket "Gå til ny udgave". Den gamle version af portalen lukkes ned d. 31. juli 2019.

Nyhed: 15 nye forløb
Den nye version indeholder 15 nye forløb med mange nye opgaver, 24 opdaterede forløb med aktuel naturfaglig viden og endnu mere fagstof til fysik/kemi og geografi. Se de nye forløb herunder. Du kan allerede nu kigge på forløbene til 1.-4. klasse.

- 1. klasse: Din krop
- 2. klasse: Sund mad, Mennesker og maskiner, Sollys og årstider
- 3. klasse: Sten og fossiler
- 4. klasse: El og varme, Hvis du boede i et andet land, Mennesker og robotter, Vand til alt og alle

De nye forløb til 5. og 6. er klar til skolestart:
- 5. klasse: Livets udvikling, Landskabet i Danmark, Dyrene på landet og i byen
- 6. klasse: Skoven forandrer sig, Energi og råstoffer, Mennesker og teknologi.

Nyhed: Undersøgende casemateriale
Som noget nyt tager alle forløb  til 4.-6. klasse afsæt i en praksisnær case. Casen sætter eleverne i gang med en tilhørende undersøgende opgave, inden de tager hul på forløbets emner.
Hvert forløb afsluttes med en perspektiveringsopgave, der samler op på den nyerhvervede faglige viden. Målet er at motivere og engagere eleverne samt at træne dem i arbejdet med de naturfaglige arbejdsmetoder.

Fællesfaglige opgaver til 4.-6.
Som forberedelse til de fællesfaglige forløb i naturfagsundervisningen i overbygningen, er det vigtigt, at eleverne øver sig i at arbejde problemorienteret med tværfaglige projekter i natur/teknologi.
Derfor findes nu til 4.-6. klasse forslag til tværfaglige projektopgaver, der tager udgangspunkt i tværgående emner fra elevstoffet. 

Læs mere om Xplore Natur/teknologi Systemportal her.