Ny version af Xplore Natur/teknologi Systemportal

Den 1. august 2019 åbnede den nye version af Xplore Natur/teknologi Systemportal til 1.-6. klasse med mange nye forløb, opgaver og casematerialer til din natur/teknologi-undervisning.

Nyhed: 15 nye forløb
Den nye version indeholder 15 nye forløb med mange nye opgaver, 24 opdaterede forløb med aktuel naturfaglig viden og endnu mere fagstof til fysik/kemi og geografi. Se de nye forløb herunder. 

- 1. klasse: Din krop
- 2. klasse: Sund mad, Mennesker og maskiner, Sollys og årstider
- 3. klasse: Sten og fossiler
- 4. klasse: El og varme, Hvis du boede i et andet land, Mennesker og robotter, Vand til alt og alle
- 5. klasse: Livets udvikling, Landskabet i Danmark, Dyrene på landet og i byen
- 6. klasse: Skoven forandrer sig, Energi og råstoffer, Mennesker og teknologi.

Nyhed: Undersøgende casemateriale
Som noget nyt tager alle forløb  til 4.-6. klasse afsæt i en praksisnær case. Casen sætter eleverne i gang med en tilhørende undersøgende opgave, inden de tager hul på forløbets emner.
Hvert forløb afsluttes med en perspektiveringsopgave, der samler op på den nyerhvervede faglige viden. Målet er at motivere og engagere eleverne samt at træne dem i arbejdet med de naturfaglige arbejdsmetoder.

Fællesfaglige opgaver til 4.-6.
Som forberedelse til de fællesfaglige forløb i naturfagsundervisningen i overbygningen, er det vigtigt, at eleverne øver sig i at arbejde problemorienteret med tværfaglige projekter i natur/teknologi.
Derfor findes nu til 4.-6. klasse forslag til tværfaglige projektopgaver, der tager udgangspunkt i tværgående emner fra elevstoffet. 

Du har stadig adgang til 1. version af portalen
Du kan stadig tilgå og bruge alt stoffet på 1. version af Xplore Natur/teknologi frem til d. 30. juni 2020. Derefter lukkes den gamle portal ned.

Læs mere om Xplore Natur/teknologi Systemportal her.