GO Forlags værdier

Vi understøtter læring gennem høj faglighed

  • Vi værner om faglig substans i vores materialer. Vores undervisningsmaterialer er altid opdaterede i forhold til faglige krav fra Undervisningsministeriet.

Vi understøtter læring gennem målrettet formidling

  • Gennem en sikker pædagogisk-didaktisk formidling sikrer vi forståelsen af den høje faglighed.

Vi understøtter læring gennem kreativ tankegang

  • GO Forlags materialer skal vække elevernes nysgerrighed og lyst til at lære om og udforske verden og derved stimulere deres kreativitet.

Vi understøtter læreren med relevante materialer

  • GO Forlags materialer giver lærerne de bedste forudsætninger for at skabe en målrettet og engagerende undervisning. Vi er lydhøre overfor lærernes behov og ønsker.

Vi udgiver tidssvarende undervisningsmaterialer

  • GO Forlags undervisningsmidler reflekterer det samfund, vi lever i. Vores materialer har et aktuelt indhold, opdateres løbende og omfatter nye medier.

Vi er et stærkt netværk

  • GO Forlag er centrum i et stærkt fagligt netværk med rødder i de faglig-pædagogiske foreninger og i klasseværelset. Vores samarbejdspartnere er professionelle fagfolk, som er med til at skabe et unikt udviklingsmiljø.