Temaer med opgaver

Andre temaer

Vejr og klima

Danmarks vejr og klima

Gennemsnitstemperaturer, nedbør og fronter.
Geologi og geomorfologi

Danske landskaber

Isens dannelse af de danske landskabstyper.
Geologi og geomorfologi

Danmarks undergrund og råstoffer

Indvinding af mineralske råstoffer i Danmark.
Befolkning og udvikling

Danmarks befolkning

Befolkningstæthed, levealder, pendling og indkomst m.m.
Fællesfagligt fokusområde
Miljø og bæredygtighed

Danmarks vedvarende energi - solenergi

Mulighederne for at udnytte solenergi i Danmark og resten af Europa.
Fællesfagligt fokusområde
Miljø og bæredygtighed

Danmarks vedvarende energi - vindenergi

Potentialet for vindkraft i Danmark og resten af Europa.
Miljø og bæredygtighed

Miljøkatastrofer

Eksempler på miljøkatastrofer – Aralsøen i Centralasien og regnskoven i Brasilien.
Fællesfagligt fokusområde
Miljø og bæredygtighed

Klimaændringer

Konsekvenser af udledning af CO2 og andre drivhusgasser.
Fællesfagligt fokusområde
Naturkatastrofer

Tørke og skovbrande

Eksempler på katastrofer, der sandsynligvis skyldes El Niño.
Lande og regioner

Kina

Kinas udvikling bl.a. i forhold til befolkning, økonomi, energi, landbrug og industri.
Lande og regioner

Grønland

Grønlands udvikling bl.a. i forhold til befolkning, økonomi, energi, råstoffer og fiskeri.
Lande og regioner

Island

Islands befolkning, fiskeri, turisme, energiresurser og produktion af aluminium samt vulkanisme.
Lande og regioner

EU

Sammenligning af EU-landene mht. økonomi, fertilitet, teknologisk udvikling og uddannelse.
Lande og regioner

Internationale organisationer

Politiske og økonomiske organisationer i Verden.
Fællesfagligt fokusområde
Miljø og bæredygtighed

Energi

Reserver af fossile energikilder, energiforbrug og udbredelsen af vedvarende energi.
Fællesfagligt fokusområde
Befolkning og udvikling

Produktion og erhverv

Produktion indenfor hhv. primære, sekundære og tertiære erhverv.
Befolkning og udvikling

Handel og kommunikation

Verdenshandel, containertrafik og turismens betydning.
Befolkning og udvikling

Verdens befolkning

Sammenligning af bl.a. bosætning og levevilkår, fx lighed og korruption.
Befolkning og udvikling

Udvikling

Fattigdom, middellevetid og analfabetisme samt andre indikatorer på udvikling.
Fællesfagligt fokusområde
Befolkning og udvikling

Sundhed

Overvægt, fejl- og underernæring, malaria og tuberkulose samt andre indikatorer på sundhed.
Lande og regioner

Italien

Italiens udvikling i forhold til befolkning og naturforhold.
Lande og regioner

Tanzania

Tanzanias naturgeografiske forhold, særligt klima og arealudnyttelse.
Kortlære

Kortprojektioner

Grundlæggende om kortprojektioner, koordinatsystem m.m.
Lande og regioner

Sydpolen - ekspeditioner

Ekspeditioner til Sydpolen og om territoriale krav
Miljø og bæredygtighed

Havisen smelter i Arktis

Havisens smeltning i Arktis og nye sejlruter mellem Europa og Sydøstasien.
Geologi og geomorfologi

Vulkansk aktivitet

Eksempler på udbrud fra nutidige vulkaner, der bl.a. kan sammenlignes med kort over pladegrænser.