Gratis adgang: Prøv de nye matematikforløb til 1. klasse!

Nu er de her - to spritnye Xplore Matematik forløb til 1. klasse. Der er gratis adgang til de nye forløb frem til d. 31/12 2020 - så følg linkene herunder og log på med Unilogin.

Skolestart
Forløbet består af tre emner:

  • Tal – om at genkende tal, skrive tal og sætte tal i rækkefølge.
  • Tal-snak og 10’er-venner – om regnestrategier, titalssystemet og Number Talks. Number Talks er en særlig form for klassedialog, der fokuserer på udviklingen af elevernes talforståelse, deres strategiudvikling og ikke mindst deres kommunikations- og ræsonnementskompetencer. Du kan læse meget mere om Number Talks i lærervejledningen til emnet.
  • Addition – om at lære at lægge sammen gennem undersøgelse af konkrete ting.

På opdagelse i skoven
Forløbet består af fem emner:

  • Former – om at skabe figurer og lære figurernes egenskaber at kende med udgangspunkt i skovens virkelighed.
  • Titalssystemet og addition – om at anvende 10’er-rammer og 10’er-stænger til at regne additionsstykker ud.
  • Begyndende subtraktion – om at finde forskel og lære begyndende regnestrategier for subtraktion.
  • Antal – om at lære begreberne lige mange, flere og færre samt større og mindre end.
  • Lige og ulige – om at undersøge og tilegne sig regnestrategier til at bestemme om et tal er lige eller ulige.

Hvis du har kommentarer til de nye matematikforløb til 1. klasse, er du meget velkommen til at kontakte matematikredaktør Camilla Christine Effersøe på cce@goforlag.dk.

05. august 2020