Inspiration til den fællesfaglige naturfagsundervisning

Med Xplore På tværs 7-9 Bogsystem sættes elevernes kompetencer i spil. Gennem en fællesfaglig elevbog og et tilhørende elevhæfte får dine elever hjælp og inspiration til at formulere problemstillinger og udarbejde arbejdsspørgsmål som forberedelse til naturfagsprøven.

Hvert af bogens kapitler integrerer alle tre naturfag. Opgaverne i Xplore På tværs er opbygget, så eleverne bliver bekendte med de forskellige kompetenceområder: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. Bogsystemet er skrevet i et tæt samarbejde mellem forfatterteamet fra Xplore Biologi, Xplore Fysik/kemi og Xplore Geografi.

03. maj 2022
  • Xplore Fællesfagligt 7-9