Dreng der sidder og arbejder foran sin computer.

Nye prøvesæt til naturfagene

På Xplore Prøver og test Biologi, Geografi og Fysik/kemi har vi nu tilføjet 6 nye prøvesæt, som i form og indhold minder meget om dem, som eleverne kan møde i de digitale selvrettende udtræksprøver.

De nye test er (som dem fra Børne- og Undervisningsministeriet) inddelt i tre områder: undersøgelse, modellering samt perspektivering og argumentation. Hvert sæt består af ca. 30 opgaver med 75-80 mulige points. Testsættene består af mange forskellige opgavetyper, som vil være velkendte for eleverne, og der vil indgå spørgsmål til videoer og animationer.

Som lærer kan du tildele test til eleverne. Efter tildeling vil eleverne kunne se testene, når de logger på Prøver og test. Testene er som udgangspunkt sat til 60 min., men læreren kan ændre på varigheden, når testen tildeles eleverne.

Hvis din skole ikke har adgang, kan du bestille prøveabonnement her.

Se de nye prøver

Læs mere og bestil abonnement på Xplore Prøver og test.

05. januar 2022
  • Xplore Prøver og test