Portalen Xplore På tværs skifter navn til Xplore Fællesfagligt

Portalen med materiale til de fællesfaglige forløb og den fællesfaglige naturfagsprøve har skiftet navn til det mere retvisende Xplore Fællesfagligt.

Nyt forløb forår 2021: Den menneskeskabte tidsalder
Glæd jer til det nye forløb, der vil være tilgængeligt fra forår 2021. Forløbet vil omhandle, hvordan menneskets aktiviteter påvirker kloden gennem emner om klimaændringer, biodiversitetskrise, pandemier, spredning af dyre- og plantearter og plastikforurening. Desuden belyser forløbet, hvordan menneskets forbrug og transport samt befolkningsudvikling alle er forhold, som er med til at præge Jorden.

Xplore Fællesfagligt indeholder bl.a.

  • Fællesfaglige forløb med tekster, illustrationer og videoer
  • Fællesfaglige opgaver og eksperimenter opbygget omkring kompetenceområderne
  • Oplæsning af tekst (indtalt i lydstudie)
  • Referencer til faglig fordybelse i relateret fagstof i Xplore Biologi, Geografi og Fysik/kemi
  • Logbøger, notefunktion og fagligt leksikon.

Gå til portalen her: www.fællesfagligt.xplore.dk

Hvis din skole ikke har adgang, kan du bestille prøveabonnement her.

15. februar 2021
  • Xplore På tværs
  • Xplore Fællesfagligt
  • Fællesfaglige fokusområder