Hænder der skriver på en computer på et bord med maling, blyanter og en lommeregner.

Prøveoplæg til matematik

I løbet af året har vi tilføjet mange nye prøveoplæg til Xplore Matematik 7-9. Der findes nu flg. oplæg til alle tre prøveformer:

  • 32 Oplæg til skriftlig matematik uden hjælpemidler
  • 84 Oplæg til skriftlig matematik med hjælpemidler
  • 15 Oplæg til mundtlig matematik (til 8. og 9. kl.)

Ved at inddrage prøveoplæggene i din undervisning kan du både evaluere dine elevers besvarelser samt gøre dem fortrolige med prøveformerne. Prøveoplæggene finder du under hvert forløbs Outro-afsnit. Hvis din skole ikke har adgang, kan du bestille prøveabonnement her.

Xplore Matematik 7

Xplore Matematik 8

Xplore Matematik 9

14. december 2021
  • Xplore Matematik 7-10
  • Xplore Prøver og test