Udeaktiviteter til matematik 4.-6.

Her får du forslag til emner og aktiviteter til 4.-6. klasse, der kan afvikles udendørs. Aktiviteterne stammer fra portalen Xplore Matematik

4. klasse:
Kombinatorik og regnearternes hierarki - Laste og losse containere
Med udgangspunkt i skibstransport af varer på containerskibe kommer eleverne til at arbejde med antallet af mulige kombinationer og kombinatorik i virkeligheden samt med konkrete hjælpemidler som centicubes, der tegnes i det indlejrede tegneprogram. Emnet stiller også eleverne overfor at undersøge en række flerleddede regneopgaver for at afklare regningsarternes hierarki. Materialer: Centicubes. Til opgaven i spillehjørnet er der brug for syv blanke seks-sidede spilleterninger, eller almindelige spilleterninger og klistermærker, så eleverne kan skrive tal og regnetegn på terningernes sider.

Vægt og rumfang - Fra ferskvand til saltvand
Hvordan kan det lade sig gøre, at et stort skib bygget af jern med en tusindetonstung last kan flyde på vandet, når et stykke jern går direkte til bunds, når man kaster det i vandet? Det skal eleverne finde en forklaring på i dette emne om vægt, rumfang og massefylde. Emnet indeholder mange praktiske undersøgelser, som godt kan løses udendørs.
Materialer: Mobilkamera, sytråd, centicubes. Køkkenvægte og nogle ting lavet af fx plastik, glas, jern og ler samt væsker, fx vand, mælk, yoghurt, sprit og madolie. Desuden metalterninger og et måleglas på mindst 25 cm3 fra fysiksamlingen.

Tid - Energi skal der til
I dette emne skal eleverne lave deres eget analoge ur af karton. De skal tage et billede af uret og optage små videoer og lydklip, når de sammen med en klassekammerat øver sig i klokken - både analogt og digitalt. Eleverne skal derefter arbejde videre med tidsenheder som måneder, uger, dage, timer og sekunder. Materialer: Tykt papir eller karton, saks og klammer til at montere urviserne med. 

Funktioner - Affald er penge værd
Emnet indledes med, at klassen skal finde ud af, hvordan de kan indsamle penge gennem et loppemarked eller ved at samle flasker. Derefter følger opgaver med at tabellægge og tegne grafer over sammenhænge mellem antal og beløb.

Byg dit eget vandhul- Længdemål og decimaltal
Emnet tager udgangspunkt i at bygge et vandhul på skolen.I opgave 2.1 skal eleverne tegne brædder i målestoksforhold og afsætte længder i det indlejrede tegneprogram.
Opgave 2.2 og 2.3 er opgaver, der lægger op til at arbejde både i og uden for klassen. Der skal måles afstande og ting med lineal eller målebånd.

Vinkler
Du kan vælge at indlede emnet med en projektorganiseret tilgang, hvor klassen skal designe og bygge en kompostbeholder (eller en model i målestoksforhold). Alternativt kan I gå direkte til opgave 2.1 og lade eleverne gå på vinkeljagt med deres mobilkamera. Emnet fortsætter med en række opgaver, hvor eleverne undersøger vinkler og lærer om spidse, stumpe og rette vinkler. Materialer: Mobilkamera og vinkelmåler. Hvis klassen skal bygge en kompostbeholder, vil der være brug for træ og/eller pap samt værktøj.

Sandsynlighed
Emnet indeholder en række praktiske aktiviteter med spil og sandsynlighed, hvoraf langt de fleste kan foregå udendørs. Materialer: Kridt, mobil til at optage video med, centicubes i to farver - ti af hver farve (anvendes i stedet for kugler), en lille pose, mønter, terninger/raflebæger og computer.

Længdemål og decimaltal
Et klassisk og praktisk emne om måling og omsætning mellem forskellige længdeenheder samt decimaltal. Der indgår en række praktiske opgaver med måling af ting på skolen og af elevernes egen krop, hvilket kan foregå udendørs. Materialer: Målebånd, lineal, mobil og computer med regneark.

5. klasse:
Geometriske figurer og vinkelmåling - Masaier på tværs af grænser
Masaierne lever som nomader på begge sider af grænsen mellem Kenya og Tanzania, så de har brug for begges landes flag. I dette emne skal eleverne konstruere flag til masaierne og flag til klassen. Eleverne kommer til at arbejde med og undersøge flagene for geometriske figurer og måle figurernes vinkler. De kommer til at klippe og klistre samt at tegne og konstruere med papir og blyant og med GeoGebra.Materialer: Farvet papir, saks, lim, lineal, vinkelmåler, passer og mobilkamera.

Rabat som brøkdel og procent - Masaimarked
På et Masaimarked er varerne ikke prismærket. Man skal spørge om prisen og regne med at skulle ”prutte” om den. Klassen kan arrangere et marked med salgsboder. Eleverne skal så skiftes til at være sælgere og købere og finde frem til, hvad varerne skal koste ved at forhandle om prisen. Eleverne skal omsætte rabatterne til brøk og procent. Materialer: Skolepenge, papir og tusser, lommeregner samt almindelige spilleterninger og/eller 10-sidede terninger.

Statistik og pindediagrammer - Mennesket ændrer naturen
Hvor stor er 1 km2? En hektar? En fodboldbane? Hvor lang tid tager det at gå rundt om hver af dem? Eleverne gætter, tegner arealerne ind på Google Earth og måler, hvor lang tid de bruger på at gå eller løbe rundt om dem i virkeligheden. Den sanselige oplevelse af de store arealer danner grundlag for det videre arbejde med skovområder i Danmark, Norden og Verden.

Talfølger - Planter
Eleverne skal på opdagelse i virkeligheden ved at undersøge fyrrekogler og solsikker. Målet er, at eleverne skal opleve, at det er vigtigt i matematik at have viden og færdigheder for at kunne beskrive eller løse problemstillinger. Eleverne skal undersøge forskellige talfølger vha. konkrete materialer som tændstikker og spillekort og til slut undersøge Fibonacci-tallene. Materialer: fyrrekogler, solsikker, tændstikker og spillekort. Hvis der ikke kan skaffes solsikker, kan opgaven løses kun med kogler. 

Dyre- og planteliv - Rumlige figurer
Emnet indledes med en figurjagt, hvor eleverne skal finde rumlige figurer i omgivelserne, der sammenlignes med rumlige geometriske figurer. I de følgende opgaver skal der udfoldes forskellige emballager, og eleverne skal undersøge forskellige udfoldninger af en pyramide og en kube i det indlejrede tegneprogram, på papir og i GeoGebra. Materialer: mobilkamera, papir og blyant, saks, tape og kraftigt papir/karton.

Længdeforhold - Det levende
I dette emne får eleverne brug for kameraet i deres mobiltelefon, da de skal tage billeder af ting, planter, dyr og hinanden. Billederne skal bruges til at undersøge størrelsesforhold og zoomfunktion. Materialer: Mobilkamera, målebånd og lineal.

Linjer i koordinatsystemer
Emnet introducerer eleverne til at arbejde med rette linjer i koordinatsystemet. De første to opgaver i På opdagelse i matematikken tager udgangspunkt i måleøvelser, hvor eleverne bruger sig selv og hinanden til at undersøge forskellige længdeforhold. Materialer: Mobil med kamera, lineal, et par terninger og computer.

Flytninger
Første del af emnet består af en række praktiske øvelser, hvor eleverne bruger sig selv og hinanden til at udføre spejlinger, drejninger og parallelforskydninger. Derefter prøver eleverne at udføre de samme typer flytninger på papir og i GeoGebra. Materialer: ternet papir, lineal, vinkelmåler, tre lange snore ca. 10 meter, computer.

6. klasse:
Regnskab, budget, løn og skat - Sund økonomi
I 6.klasse kan eleverne i et mindre omfang begynde at arbejde og tjene deres egne penge. Eleverne kan begynde at forholde sig til familiens indtægter og udgifter og kender til, at der er noget, som hedder løn og skat. Emnet sætter eleverne overfor at opstille et budget, et regnskab og udforme en lønseddel - og det skal naturligvis foregå i et regneark.

Rumlige figurer og rumfang - Granskoven
Foråret et godt tidspunkt til en geometritur i skoven med indlagt fotojagt. Skovturen danner udgangspunkt for, at eleverne kommer til at arbejde med de rumlige geometriske figurer: kasse, prisme, cylinder, pyramide, kegle og kugle. Eleverne skal tegne udfoldninger af figurerne, klippe dem ud og samle dem. Figurerne skal også tegnes og udfoldes i 3D GeoGebra. Desuden lærer eleverne om de tilhørende rumfangsformler, og de lærer at beregne rumfanget ved hjælp af CAS i GeoGebra. 

Symmetri og mønstre - Dyrespor
Klassen kan indlede emnet med at gå på jagt efter dyrespor i lokalområdet. Alternativt kan klassen gå direkte til undersøgelser af figurer med spejlings- og drejningssymmetri i tegneprogrammet og i GeoGebra. Eleverne bliver introduceret til rosettemønstre og skal på fotojagt efter rosettemønstre i lokalområdet. En video viser eleverne, hvordan de kan lægge billederne ind i GeoGebra for at undersøge rosetternes symmetriforhold. De skal også prøve selv at tegne rosettemønstre i GeoGebra. Materialer: Mobilkamera.

Statistik - Holdninger til jagt
Klassens holdning til jagt undersøges via en meningsmåling, som eleverne selv tilrettelægger og gennemfører. Emnet fortsætter med en række opgaver, der lader eleverne arbejde med at samle data i en hyppigheds- og frekvenstabel, tegne grafer og efterfølgende aflæse og beregne de grundlæggende statistiske deskriptorer som størsteværdi, mindsteværdi, variationsbredde, median og middeltal. Materialer: spilleterninger.

Hvis du mangler inspiration til fjernundervisning i matematik i 6.-9., finder du forslag her.

22. marts 2021
  • Matematik
  • Udeaktiviteter