Udeaktiviteter til natur/teknologi

Herunder finder du forslag til udeaktiviteter fra vores Xplore-portaler til natur/teknologi i 1.-6. kl.

1. klasse:
Pres en plante
Lad eleverne samle planter til at lægge i pres. Placer planten på en avisside, så blade og blomst ligger pænt og ikke dækker for meget over hinanden. Læg en avisside ovenpå planten og dernæst træplader, bøger eller andet tungt. Efter tre dage er planten tør og kan overføres til hvidt papir. Lad eleverne sætte planterne fast med tape og skrive artsnavn og findested på.

Undersøg skovbunden
Tag en tur til den nærmeste skov eller naturområde. Lad eleverne indsamle insekter og andre smådyr og udvælge et, som de iagttager i tovejslup eller glas og tegner. Undersøgelsen styrker elevernes opmærksomhed på dyrets opbygning og deres modelleringskompetence. Materialer: Lupper, glas samt papir og tegnegrej.

Undersøg snegle
Find snegle med eller uden hus og lad eleverne gruppevis iagttage snegle. Brug øvelsen til at arbejde med tilpasninger: Hvorfor har nogle sneglehus? Hvordan bevæger snegle sig? Hvordan kan de se og føle?

Find vej på et bykort
Som optakt til at arbejde med kort som model af virkeligheden er det en god idé at starte udendørs. Giv eleverne et kort over skolens nærområde, og begiv jer på tur. Lad undervejs eleverne udpege det sted på kortet, hvor de tror, at I befinder jer. På den måde kobles kortet med virkeligheden.

Undersøg lugt
Når I arbejder med lugtesansen, kan det være en idé at undersøge lugte udendørs. Lad eleverne gå på jagt i skolens nærområde efter lugte, fx jordbund, blomster, skraldespand, bålrøg mv. Eleverne kan overveje, hvilke lugte der er behagelige, og hvilke der er ubehagelige. Ofte vil behagelige lugte være forbundet med gode oplevelser.

Lav en skovudstilling
Lav en ekskursion til den nærmeste skov og indsaml planter, jordbund og smådyr. Sørg for at dyrene passes, så de kan sættes ud igen. På skolens udeområde, eller i klassen, laves en udstilling over skoven. Eleverne kan her supplere med skilte med artsnavne og små forklaringer på fundene.
Materialer: Beholdere til fund fra skoven og materialer til skilte.

Hørelsen
Stil eleverne i en rundkreds og lad en elev stå i midten. Eleverne siger nu på skift lyde, og eleven i midten skal gætte, hvem lyden kommer fra. Du kan supplere med en aktivitet, hvor eleverne sidder stille og med lukkede øjne. Efter fem minutter samles klassen, og eleverne fortæller nu, hvilke lyde de har hørt.

2. klasse:
Lav to ens figurer
Eleverne skal parvis finde naturmaterialer, og derefter sætte sig med ryggen til hinanden. Den ene starter med at lave et mønster med materialerne og skal dernæst få den anden til at lave det samme, uden at de må se hinandens mønstre.

Det bedste frikvarter
Eleverne skal formidle, hvad de bedst kan lide at lave i frikvarteret. Lad dem lave en kort film, hvor de viser aktiviteterne og fortæller om dem. Eleverne kan vise deres film til en ven, som bor et andet sted i landet eller måske i et andet land.

Madpakken
Flyt spisepausen udenfor og lad eleverne diskutere, hvad en sund madpakke indeholder. I kan også finde frø i madpakken og sætte dem til spiring. Frø fra tomater, peberfrugter, æbler mv. kan sættes direkte til spiring i jord. Prøv jer frem og følg udviklingen fra frø til planter.

Undersøg fugle
Indled undersøgelsen ved at iagttage fugle i det fri fx på skolens område, i skoven, ved stranden el. lign. Medbring gerne kikkerter. Lad eleverne komme med bud på, hvad der kendetegner fugle, og hvad de har tilfælles.

Byg en vindmølle
Eleverne skal bygge en vindmølle, hvor møllevingerne er lavet af beholderen fra et fyrfadslys. De skal derefter afprøve vindmøllen under forskellige vindforhold.
Materialer: Fyrfadslys, korkprop, kortnål, træpind, søm, karton og en saks.

Undersøg skygger
Det kan vække undren hos eleverne, at skyggernes længde ændres i løbet af dagen. Eleverne skal her måle deres skygge morgen, middag og eftermiddag. Dette kan give anledning til en snak om, hvordan Jorden bevæger sig i forhold til Solen i løbet af døgnet.
Materialer: Målebånd.

Lav et solur
Eleverne skal lave et solur enten på en papskive eller tegnet direkte på jorden. Tilse uret flere gange i løbet af skoledagen og se, om tiden på soluret passer med tiden på elevernes ure. Lad eleverne overveje, hvordan soluret virker. Materialer: En pap-tallerken, en pind og en tusch.

3. klasse:
Lav en stensamling
Stenene kan samles på en fælles ekskursion, på vej til skole eller på skolens område. Eleverne skal beskrive stenene og fokusere på findested, farve, vægt og hvilken slags sten, det er. Til sidst kan grupperne udstille deres sten og præsentere for hinanden.

Tegn signaturer
Lad eleverne arbejde med signaturer udendørs. Udvælg et område med en blanding af natur, veje, huse og dyrkede områder. Ved brug af signaturerne skal eleverne tegne et kort over området. Eleverne kan efterfølgende bytte kort og prøve at genkende området ud fra signaturerne. Materialer: papir og tegneredskaber.

Planters behov
Ryk udenfor med jord, frø, mælkekartoner eller potter og andre materialer til spiringsforsøg. Brug undersøgelsen til at give eleverne mulighed for at overveje, hvad planten kræver for at spire og gro. Overvej at arbejde med variable og fx igangsætte spiringsforsøg med/uden lys og med/uden vand. Materialer: karsefrø, mælkekartoner, vat, sand og plastpose.

Kim-blade
Ud fra en fuglefrøblanding sorterer eleverne frøene, som de efterfølgende sætter til spiring, fx i mælkekartoner eller udendørs. Efter spiring skal eleverne kigge efter spirer med et eller to kimblade og undersøge disse nærmere. Materialer: mælkekartoner, så-jord, frøblanding og plastposer.

Mineraler og sten
I denne undersøgelse skal eleverne indsamle og sammenligne sten. Tag på stranden, til en grusvej, en mark eller en indkørsel med grus for at samle sten. Lad eleverne sortere stenene efter forskellige kriterier. Aktiviteten er med til at skærpe elevernes evne til at klassificere.

Tegn et kort
Eleverne skal udvælge et konkret område, som de skal tegne et kort over. Det kan være i skolens nærområde eller elevens rute mellem hjem og skole. Eleverne skal her forholde sig til målestoksforhold og signaturer. Materialer: Papir og tegneredskaber.

Vægt-stænger og balancepunkter
Denne aktivitet kan med fordel starte udendørs. Lad eleverne eksperimentere med balancepunkter, enten på legepladsens vippe eller ved selv at eksperimentere med brædder og grene lagt på tværs af en stolpe eller gren. Eleverne kan her undersøge variablerne vægt, længde og afstand fra midtpunkt.

4. klasse:
Hvad har du fanget?
Tag klassen med til et vandhul eller en sø for at fange smådyr. Opdel smådyrene i grupper eller arter og undersøg, hvilke I har fundet. Overvej også hvordan smådyrene indgår i fødekæder og fødenet. Lad eleverne tegne eksempler på fødekæder som led i modelleringskompetencen.

Insekters udvikling
Besøg et vandhul eller en sø, og lad eleverne undersøge dyrene og overveje, hvordan dyrene er tilpasset et liv i vand, fx hvordan de får oxygen. Efter vandhulsundersøgelsen kan du lade eleverne lave opgaven om insekters udvikling. Materialer: Udstyr til at fange smådyr med.

Byg en solfanger
Eleverne skal her starte med at bygge en solfanger ud fra vejledningen. De kan overveje, hvorfor kassen er sort og sammenligne temperaturen på den sorte kasse og en lys overflade, fx med et IR-termometer. Materialer: flamingokasse, sort maling, akvarieslange el. lign., tape, 1,5 l. overskåret sodavandsflaske, termometer, stativ til flasken og en klods.

Vands former
Det er oplagt at lave denne undersøgelse af vands tilstandsformer udendørs. Eleverne skal undersøge, hvordan de hurtigst muligt kan få en isterning til at smelte. Ligeledes skal de hurtigst muligt få vandet fra en våd klud til at fordampe. Lad eventuelt undersøgelsen være en konkurrence mellem makkerpar i klassen. Materialer: isterninger og våde klude.

Hvordan kan du få pulsen op?
Lad eleverne komme med forslag til, hvilke udeaktiviteter, der kan få pulsen op. Eleverne skal planlægge deres aktiviteter og prøve dem af på hele klassen. Aktiviteterne kan kombineres med at måle puls.

Vandets kredsløb
Forud for arbejdet med teksten om vandets kredsløb kan det være en fordel at afdække elevernes forhåndsviden. Giv eleverne kridt og lad dem i grupper tegne vandets kredsløb på fliser eller asfalt. Bagefter kan eleverne præsentere deres kredsløb ved at være en vanddråbe (eller molekyle), der bevæger sig igennem kredsløbet. Materialer: Kridt.

Bevar søen
I denne case-baserede opgave skal eleverne hjælpe med at finde argumenter for at bevare søen. Eleverne skal præsentere deres egne fund af planter og dyr, og det er derfor oplagt at undersøge et vandhul.

5. klasse:
Model af et istidslandskab
Brug skolens sandkasse eller en plastikbakke med sand eller jord til at lave et istidslandskab i. Snak med eleverne om, hvad en randmoræne og en smeltevandsslette er, og lad dem demonstrere det i sandet. Som evaluering kan eleverne optage videoer af deres modeller og vise dem til hinanden.

Byg papirfugle
Lav en base på skolens udeområde, og lav forskellige papirfugle. Undersøgelsen går ud på at opnå en forståelse af, hvordan nogle individer er bedre tilpassede end andre og fx kan flyve bedre eller længere. Materialer: karton eller kraftigt papir, grillspyd af træ, saks, klipsemaskine og skabelon til papirfugl.

Ild
Eleverne får gennem aktiviteten en større forståelse for deres forfædres afhængighed af ild. De skal lave et ildbor og prøve at lave ild med det. Materialer: 30 cm bræt, 40 cm rundstok, træklods, snor, gren til bue, smør eller fedt, tørt og tyndt bark eller græs.

Solen
Eleverne skal måle Solens højde på himlen, udtrykt ved et antal grader. En snor trækkes mellem toppen af pinden og hen til, hvor skyggen rammer jordoverfladen. Med en vinkelmåler måles vinklen mellem snor og jordoverfladen. Det svarer til Solens vinkel. Lad eleverne overveje, hvornår Solen har en lille vinkel (står lavt på himlen), og hvornår den er stor (står højt på himlen). Materialer: pind, søm, snor og en tavlevinkelmåler.

Undersøg ler og sand
Lad eleverne lave en sammenlignende undersøgelse af sand og ler udendørs. Formålet
er at undersøge jordtypernes evne til at tilbageholde vand. Lad eleverne formulere hypoteser forud for undersøgelsen. Materialer: tørt sand og ler, måleglas, tragte og vat.

Undersøg et naturområde
Denne opgave kan med stor fordel indledes med et besøg i et nærliggende naturområde. Lad eleverne tage fotos af området og undersøge dets planter, dyr, jordbundsforhold og højdeforskelle. Undersøgelserne skal bruges til at lave en 3D-model af området. Denne kan indgå i præsentationen af naturområdet sammen med argumenter for at bevare området som natur. Materialer: Fx bølgepap. flamingo, sand, ler el. andre genbrugsmaterialer til 3D-modellen.

Undersøg padder
Undersøg det nærmeste vandhul med eleverne. Lige nu er padderne særlig aktive. Hannerne kvækker for at tiltrække hunner, de parrer sig, og hunnerne lægger æg. Brug ekskursionen til at vække interessen for paddernes liv forud for opgaven.

6. kl.:
Mål din puls
Brug skolens udeområde til at arbejde med puls under hvile, let arbejde og hårdt arbejde. Lær eleverne at tage deres puls med fingrene – enten på dem selv eller på hinanden. Lad eleverne registrere resultaterne i et skema for at sammenligne pulsen under forskellige aktivitetsniveauer. Tag samtidig en snak om, hvad puls er et udtryk for, og hvorfor pulsen ændres med stigende aktivitet.

Undersøg skovens træer
Tag i skoven, til parken eller et andet område med træer. Lad eleverne gå på jagt efter træer, som de kan genkende på bladene ved hjælp af oversigten i opgaven. Du kan lade eleverne supplere undersøgelsen med en video, hvor de forklarer deres fund, hvilken funktion bladene har, og hvordan de indgår i fødekæder.

Skovens smådyr
Lad eleverne gå på jagt efter smådyr, enten i skoven, engen, parken eller på legepladsen. Ved hjælp af oversigten i opgaven kan eleverne ud fra antallet af ben på dyrene spore sig ind på, hvilken gruppe eller art, de har fundet. Materialer: ketsjere, pincetter, glas med låg og lupper.

22. marts 2021
  • Natur/teknologi
  • Udeaktiviteter