Xplore Matematik 2: Nyt forløb og gratis adgang

Der er gratis adgang for alle lærere og elever til det nye forløb Sund mad til 2. klasse. Forløbet består af fem emner:

  • 1’ere, 10’ere og 100’ere - om at arbejde med tallenes opbygning samt gruppere og identificere 1’ere, 10’ere og 100’ere i mængder og i tal.  
  • Addition - om at udvikle og styrke regnestrategier for addition, lægge sammen i talhuset og finde flere løsningsforslag til en sum.    
  • Subtraktion - om at finde samme forskel gennem brug af tallinjer og centicubes samt kunne anvende regnestrategier for subtraktion i regnehistorier.   
  • Statistik – om at lave statistiske undersøgelser, tælle svar og anvende søjlediagrammer.   
  • Afrunding – om at lære at afrunde tal til nærmeste 10’er samt overslagsregning.

Forløbet kan med fordel afvikles i samarbejde med forløbet Sund mad på Xplore Natur/teknologi 2. Forløbene i Xplore Matematik til 2. klasse udkommer løbende fra sommer 2021. Læremidlet vil være frit tilgængeligt og gratis for alle lærere og elever under udgivelsen.

Se det nye forløb

01. juli 2021