Udeskole - Undervisning uden for klasseværelset

Udeskole - Undervisning uden for klasseværelset er en lærerhåndbog til 5.-6. klasse, der gør det nemt at tage undervisningen ud i nærmiljøet og gennemføre udeskole. Bogen indeholder 25 fagopdelte forløb, forslag til tværfaglige forløb og kopiark. Alle forløb introduceres grundigt og er tilrettelagt efter Forenklede Fælles Mål.

Udeskole handler om at aktivere alle skolefag i en integreret undervisning, hvor læring i og uden for klasseværelset spiller tæt sammen. Eleverne lærer om nærmiljøet i nærmiljøet, om naturen i naturen og om samfundet i samfundet. De fem valgte undervisningsmiljøer er repræsentative for de fleste egne af Danmark og indeholder forløb til følgende fag:

Byen
Fag: Dansk, historie, håndværk og design, idræt, matematik

Grøftekanten
Fag: Billedkunst, dansk, historie, håndværk og design, natur/teknologi

Kirkegården
Fag: Billedkunst, dansk, historie, kristendomskundskab, matematik

Søen
Fag: Billedkunst, dansk, engelsk, idræt, natur/teknologi

Skolegården
Fag: Dansk, engelsk, idræt, matematik, natur/teknologi.

Pris
kr. 490,00
kr. 441,00
Antal
Forfattere Ulrik Engkær Hansen og Charlotte Åsell Pedersen
Sider 164
Udgave 1. udgave (2014) 1. oplag (2014)
ISBN 978-87-7702-802-1
Fag Dansk, Historie, Idræt, Kristendomskundskab, Natur/teknologi, Billedkunst, Engelsk, Håndværk og design
Målgruppe 5-6. klasse