Xplore Biologi 9 Elevbog

Xplore Biologi 9 formidler biologisk kernestof, så eleverne engageres og motiveres. Der er fokus på en pædagogisk formidling, så stoffet indlæres grundingt og eleverne forberedes godt til afgangsprøven.

Xplore Biologi er kendetegnet ved et unikt visuelt design, som understøtter interessen og motivationen for at lære om biologi. Elevbogens tekst er letlæselig og understøttes af et væld af fotos, kort og tegninger, som gør emnerne tilgængelige for eleverne.

Kapitler i Xplore Biologi 9
En rig natur
Energi skal der til
Hvem ligner du?
Jordens udvikling
Fagre nye verden
Livet under havoverfladen
Bæredygtighed

Fællesfagligt samarbejde
I Xplore-systemerne findes for hvert klassetrin tre emner, der er fælles for fagene geografi, biologi og fysik/kemi. I Xplore 9 er disse emner Energi, Jordens udvikling og Bæredygtighed. Fællesemnerne giver mulighed for naturfagligt samarbejde og temaorienterede undervisningsforløb som beskrevet i Fælles Mål.
Forløb specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokusområder finder du i læremidlet Xplore På tværs.

Pris
kr. 210,00
kr. 189,00
Antal
Forfattere Ulla Hjøllund Linderoth og Pernille Ulla Andersen
Sider 128
Udgave 1. udgave (2013) 1. oplag (2013)
ISBN 978-87-7702-822-9
Fag Biologi
Målgruppe 9. klasse