Xplore Fællesfagligt 7-9 Portal

Forløb til de fællesfaglige fokusområder i naturfagene
Xplore Fællesfagligt (tidligere Xplore På tværs) er et digitalt læremiddel med fællesfaglige undervisningsforløb til geografi, biologi og fysik/kemi i 7.-9. klasse. Alle forløb indeholder stof fra alle tre naturfag og er skrevet fra bunden i et samarbejde med forfattere fra forskellige faggrupper.

Med læremidlet bliver du og dine elever klædt på til at planlægge og gennemføre den nye fælles naturfagsprøve i 9. klasse. Materialet træner eleverne i de nye kompetencemål og giver dem inspiration til at formulere problemstillinger og arbejdsspørgsmål som forberedelse til prøven.

Udover grundstoffet får eleverne adgang til et stort udvalg af digitale ressourcer som oplæsning af tekst, videoer og animationer, notesystem, leksikon og interaktive opgaver. Med Xplores kommunikationsværktøjer kan læreren nemt se og kommentere alle elevers besvarelser. Den interaktive årsplanlægger gør det nemt at lave og tilpasse årsplaner, der er koordinerede naturfagene imellem og integrerer de fællesfaglige fokusområder.

Fagportalen Xplore Fællesfagligt indeholder otte forløb, hvoraf de første seks er de fællesfaglige fokusområder fra læseplanerne, og de to sidste er ekstra forløb:

  • Fremtidens bæredygtige produktion
  • Bæredygtig energiforsyning
  • Drikkevand - nu og i morgen
  • Udledning af stoffer
  • Stråling fra omgivelserne
  • Teknologi og sundhed i hverdagen
  • Katastrofer - frygt og håb
  • Liv i Universet

Faglig fordybelse i naturfagssystemerne
Xplore Fællesfagligt er en udvidelse af fagsystemerne Xplore til fysik/kemi, biologi og geografi i 7.-9. klasse. I Xplore Fællesfagligt får eleverne til hvert af de otte fællesfaglige forløb konkrete henvisninger til, hvor de kan finde faglig fordybelse i fagsystemerne.

Se portalen her.

Portalen sælges i abonnement til alle elever i 7.-9. klasse.

Pris pr. elev:
kr. 37,00
Antal elever
Bestil prøveabonnement
Forfattere Pernille Ulla Andersen, Poul Kristensen, Ulla Hjøllund Linderoth, Asbjørn Petersen og Tommy Rasmussen
ISBN 978-87-7702-928-8
Fag Biologi, Fysik/kemi, Geografi
Målgruppe 7-9. klasse