Xplore Fysik/kemi Bogsystem
Xplore Fysik/kemi Bogsystem
Xplore Fysik/kemi Bogsystem

Xplore Fysik/kemi

Bogsystem

Xplore Fysik/kemi er et komplet system til fysik/kemi i 7.-9. klasse.

Bogsystemet findes i 1. og 2. udgave. 1. udgave af elevhæfter og lærerhåndbøger kan godt anvendes sammen med 2. udgave af elevbøgerne.

Xplore Fysik/kemi søger at øge motivationen hos eleverne, og der fokuseres derfor på relevans, "den gode historie" og eksperimenter. Emnevalget er tilrettelagt med henblik på at præsentere fysik/kemi kernestof og derved gøre faget overskueligt og realistisk i forhold til målgruppe og tid. Til hvert klassetrin findes tre fællesemner med Xplore Biologi og Xplore Geografi, som giver mulighed for tværfagligt samarbejde.

Hvert kapitel i bogen er inddelt i tre faser:

  • En motiverende indledning med målbeskrivelse
  • En central fordybelsesdel med det faglige stof
  • En afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering

Samspil mellem elevbog, elevhæfte og lærerhåndbog
Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte og en lærerhåndbog. I elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med stoffet fra elevbogen. Hvert kapitel i elevbogen afsluttes med henvisninger til en række valgopgaver i lærerhåndbogen, som eleverne kan arbejde videre med.