Xplore Fysik/Kemi 7 Elevbog

Xplore Fysik/kemi er et komplet system til fysik/kemi i grundskolen i 7.-9. klasse.

Xplore Fysik/kemi 7 Elevbog er opbygget enkelt og overskueligt med illustrationer og tekst skrevet i et klart og lettilgængeligt sprog. For at øge motivationen hos eleverne fokuseres på relevans, "den gode historie" og eksperimenter. Emnevalget er tilrettelagt med henblik på at præsentere fysik/kemi-kernestof, og derved gøre faget overskueligt og realistisk i forhold til målgruppe og tid.

Hvert kapitel i bogen er inddelt i tre faser:

· En motiverende indledning med målbeskrivelse
· En central fordybelsesdel med det faglige stof
· En afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering

De otte kapitler i Xplore Fysik/kemi 7 er :

  • Cirkus Elektrikus
  • Jordens vejr (tværfagligt emne med Xplore Geografi 7 og Xplore Biologi 7)
  • En verden af atomer
  • En strøm af elektroner
  • Ud i verdensrummet
  • Det er bare vand (tværfagligt emne med Xplore Geografi 7 og Xplore Biologi 7)
  • Den livgivende jord (tværfagligt emne med Xplore Geografi 7 og Xplore Biologi 7)
  • Sikkerhed

Fællesfagligt samarbejde
Kapitlerne Jordens vejr, Det er bare vand og Den livgivende jord findes også i Xplore Biologi 7 og Xplore Geografi 7 og giver mulighed for tværfagligt samarbejde.
Forløb specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokusområder finder du i læremidlet Xplore På tværs.

Pris
kr. 210,00
kr. 189,00
Antal
Forfattere Søren Storm og Eva Totzki
Sider 128
Udgave 1. udgave (2010) 1. oplag (2010)
ISBN 978-87-7702-612-6
Fag FysikKemi
Målgruppe 7. klasse