Xplore Fysik/kemi 8 Elevbog - 2. udgave

Kapitler i 2. udgaven af Xplore Fysik/kemi 8

  • Et æble om dagen (tværfagligt emne med Xplore Geografi 8 og Xplore Biologi 8)
  • Energi
  • Fra magneter til strøm
  • Hvad er meningen? (tværfagligt emne med Xplore Geografi 8 og Xplore Biologi 8)
  • Jordens skatkammer
  • Ingenting forsvinder (tværfagligt emne med Xplore Geografi 8 og Xplore Biologi 8)
  • Sikkerhed

Eleverne arbejder undersøgende

Den nye udgave af elevbogen til 8. klasse indeholder opdateret fagstof og helt nye opslag, hvor der er lagt endnu mere vægt på den undersøgende tilgang til naturfagene. Hvert kapitel indledes med en case, som introducerer et af emnerne for eleverne. Denne case er en virkelighedsnær problemstilling, som eleverne kan relatere sig til. Efter casen følger en undersøgende opgave, som knytter sig til den indledende case, hvor eleverne får vakt deres nysgerrighed og motivation for indholdet.

Eleverne træner naturfaglige metoder

I slutningen af hvert kapitel mødes eleverne af et tværfagligt og perspektiverende emne, som trækker tråde til "den virkelige verden" og til de andre naturfag. Til sidst skal eleverne prøve kræfter med en perspektiverede udfordringsopgave, hvor de skal anvende den viden, som de netop har opnået.

Xplore Fysik/kemi er et komplet system til fysik/kemi-undervisningen i 7.-9. klasse, hvor elever og lærere får pædagogisk bearbejdet fagstof, der er tilpasset klassetrinnene, og som tager udgangspunkt i elevernes virkelighed. Elevbogen til 8. klasse lægger op til tværfagligt samarbejde i form af tre fælleskapitler med Xplore Geografi 8 og Xplore Biologi 8. Forløb specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokusområder findes i Xplore På tværs.

Elevhæfte og lærervejledning til 1. udgaven kan anvendes sammen med 2. udgaven.

Xplore FysiK/kemi 8 er fuldt dækkende i forhold til kravene i Fælles Mål og læseplanen.

Pris
kr. 220,00
kr. 198,00
Antal
Alle priser er ekskl. moms
Xplore Fysik/kemi 8 Elevbog - 2. udgave
Forfattere Anette Gjervig Pedersen og Asbjørn Petersen
Sider 152
Udgave 2. udgave (2019) 1. oplag (2019)
ISBN 978-87-7702-974-5
Fag FysikKemi
Målgruppe Grundskolen. klasse