Xplore Fysik/Kemi 8 Elevhæfte - 2. udgave Udkommer august 2021

Xplore Fysik/kemi 8 Elevhæfte er et engangshæfte, der indeholder uddybende opgaver, forsøg og eksperimenter til elevbogens kapitler. Hæftet forener teori og praksis, og lader eleverne arbejde videre med elevbogens emner i deres helt eget hæfte.

Samspil mellem elevbog, elevhæfte og lærerhåndbog
Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte og en lærerhåndbog. I elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med stoffet fra elevbogen. Desuden afsluttes hver kapitel i elevbogen med henvisninger til en række ikke-obligatoriske valgopgaver i lærerhåndbogen, som eleverne kan arbejde videre med.

Pris
kr. 37,00
kr. 33,30
Antal
Forfattere Anette Gjervig Pedersen og Asbjørn Petersen
Sider 48
Udgave 2. udgave (2021) 1. oplag (2021)
ISBN 978-87-7702-991-2
Fag FysikKemi
Målgruppe 8. klasse