Xplore Natur/teknologi 1-6

Systemportal

Xplore Natur/teknologi er en komplet systemportal til natur/teknologi i 1.-6. klasse. Systemet opfylder Fælles mål og læseplanen og indeholder fagtekster, opgaver, forsøg og lærervejledninger. Alle tekster er struktureret ud fra faglig læsning-principper. Teksterne er desuden indtalt i et lydstudie, så eleven kan få dem læst op.

Fuldt opdateret system til din undervisning 
De naturfaglige temaer er tilrettelagt ud fra stofområderne i Fælles mål og behandles med afsæt i elevernes egen virkelighed og erfaringsverden. Tilgangen til faget er praktisk-undersøgende ud fra ideen om, at elevernes motivation fremmes, når de arbejder undersøgende med løsning af overskuelige og relevante problemstillinger.

Synlig progression styrker indlæringen
I systemets gennemgående fagstofområder får du en helt naturlig progression fra 1. til 6. klasse. Dette sikrer, at dine elever kommer igennem det samme overordnede tema flere gange og hver gang med en udbygning af de naturfaglige begreber og en højere kompleksitet i stoffet. Samtidig får du mulighed for at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Xplore Natur/teknologi indeholder bl.a.:

  • 289 emner fordelt på 42 forløb
  • Opgaver, aktiviteter, forsøg og selvrettende test
  • Evaluerings- og ekstraopgaver
  • Oplæsning af tekst - indtalt i lydstudie
  • Lærervejledninger og årsplanlægningsværktøj
  • Videoer og animationer med speak
  • Logbøger med læringsmål og tegn på læring
  • Leksikon med faglige begreber
  • Tværfaglige emner med Xplore Matematik 1-6.

Se portalen her.