Xplore Natur/teknologi

Bogsystem

Xplore Natur/teknologi Bogsystem findes i 1. og 2. udgave.

2. udgave af Xplore Natur/teknologi 1-6 indeholder opdateret fagstof og mange nye kapitler, som tager udgangspunkt i elevernes virkelighed. Lærebogssystemet er fuldt dækkende i forhold til kravene i Fælles Mål og læseplanen.

Praktisk-undersøgende tilgang til naturfag
Tilgangen til naturfagsstoffet er praktisk-undersøgende ud fra ideen om, at elevernes motivation fremmes, når de arbejder undersøgende med løsning af overskuelige og relevante problemstillinger.

Synlig progression styrker indlæringen
I de gennemgående fagstofområder er der en helt naturlig progression fra 1. til 6. klasse. Dette sikrer, at eleverne kommer igennem det samme overordnede tema flere gange og hver gang med en udbygning af de naturfaglige begreber og en højere kompleksitet i stoffet.

Eleverne træner naturfaglige metoder
En af nyskabelserne i 2. udgaven af bogsystemet er, at hvert kapitel til 4.-6. klasse indledes med en undersøgende case og opgave. Inden der tages hul på kapitlets fagstof, skal eleverne løse opgaven ved hjælp af egne erfaringer, ideer og hypoteser. Målet er at give eleverne en forforståelse for stoffet. Afslutningsvist i kapitlet kan eleverne arbejde med en perspektiveringsopgave, som samler op på deres nyerhvervede faglige viden. Opgaven træner dem i at arbejde problemorienteret med naturfaglige metoder som forberedelse til den fællesfaglige naturfagsundervisning i overbygningen.

Opgaver udfordrer elevernes kreativitet
Xplore Natur/teknologi 1-6 indeholder omkring 700 opgaver fordelt på praktiske og undersøgende opgaver, evalueringsopgaver, perspektiveringsopgaver og test. Opgaverne udfordrer elevernes kreativitet og ruster dem til at arbejde naturfagligt.