Den livgivende jord

måleenheder for energi og effektPythagoras og trigonometribrøkregningrepetition af 7. klasse
Intro

Vi ser ud over den, vi går på den, vi bygger huler i den, og vi dyrker den. Jorden, der er lige så vigtig for os som vandet og den luft, der omgiver os. Jorden giver næring til planterne, som bliver til føde for dyr og mennesker.

Jord er dannet af klipper, der er nedbrudt af regn og vind - og blandet med planterester nedbrudt af smådyr og bakterier. Det tager 2000 år at danne et jordlag på 10 cm.

Jorden beskyttes af planter og skove. Landbrug og skovbrug er vigtige erhverv, der skaffer os mad på bordet og materialer til vores boliger.

Når jorden bliver dyrket bæredygtigt, bliver den mere og mere frugtbar. Hvis jorden bliver blottet fx ved at fældet skov ikke bliver genplantet, kan vi risikere, at den bliver til ørken.

Til hvert forløb findes en lærervejledning samt en oversigt over, hvilke Fælles Mål forløbet opfylder.

Du kan lære om

  • Tal og algebra – tal
  • Tal og algebra – regnestrategier
  • Tal og algebra – formler og algebraiske udtryk
  • Geometri og måling – geometriske egenskaber og sammenhænge
  • Geometri og måling – måling