En verden af atomer

grafer i koordinatsystemetcirklervinkler i polygonerkombinatorik og tælletræertier-potenser, måleenheder og talnavne
Intro

Det er kun 250 år siden videnskabsmænd fandt ud af, at verden er opbygget af grundstoffer. Omkring 1760 fandt den franske kemiker Lavoisier frem til, at et stof kunne kaldes et grundstof, hvis det ikke kunne nedbrydes i mindre dele. Før den tid troede man, at alt var opbygget af de fire elementer: jord, ild, vand og luft.

Nu ved vi, at alt på og omkring Jorden er dannet af cirka 100 grundstoffer. Når vi siger cirka, skyldes det, at man i dag kan fremstille grundstoffer kunstigt, og der derfor kommer nye til.

Grundstoffer består af et eller flere atomer af samme slags. Fx består den ilt, vi indånder, af to iltatomer. Ilt kaldes også oxygen. Oxygenatomet forkortes O. Grundstoffet består altså af to oxygenatomer, O2.

Over os er der mest grundstoffer i form af gasser. Luften består hovedsagelig af gasserne kvælstof og ilt. Kvælstof kaldes også nitrogen. Men der er også gasser som kuldioxid og ozon. Kuldioxid kaldes også kultveilte, carbondioxid eller blot CO2. Mere CO2 i luften er med til at gøre klimaet på Jorden varmere. Ozon, O3, findes i 10-30 km's højde. Det beskytter os mod skadelige stråler fra Solen.

Under os er der jord og klipper, der bl.a. består af forskellige metalliske grundstoffer. De mest almindelige er silicium, aluminium og jern. Silicium bruges til fremstilling af glas og mikrochips i din mobil. Desværre kan man ikke bare grave stofferne op af jorden eller sprænge dem ud af klipper. Det er en lang og besværlig proces at udvinde metallerne. Der skal både findeling af jord eller klipper, opvarmning til ekstremt høje temperaturer og filtrering til.

Når vi bader, svømmer vi rundt i vand. Vand består af ilt og brint. Brint kaldes også hydrogen. Saltet i saltvand består af grundstofferne natrium og klor, som også skrives chlor. Saltet er let at inddampe fra havvand. Man lader Solen fordampe vandet i store kar. Tilbage ligger saltet i form at krystaller. Man siger, at saltet udkrystalliseres.

Mennesker og alt andet levende, både dyr og planter, består af såkaldte organiske forbindelser. Alt levende er hovedsagelig sammensat af brint, ilt og kulstof som også kaldes carbon. Kul, olie og naturgas består af organiske forbindelser.

Prøv at finde de her nævnte grundstoffer i det periodiske system. Læg mærke til deres forkortelser. Hvilke andre grundstoffer kender du?

Til hvert forløb findes en lærervejledning samt en oversigt over, hvilke Fælles Mål forløbet opfylder.

Du kan lære om

  • Tal og algebra – tal
  • Tal og algebra – regnestrategier
  • Tal og algebra – funktioner
  • Geometri og måling – geometriske egenskaber og sammenhænge
  • Geometri og måling – placeringer og flytninger
  • Geometri og måling – måling
  • Statistik og sandsynlighed – sandsynlighed