Danmarks største atlasportal med interaktive kort samt didaktisk tilrettelagte kortlæreforløb og opgaver til hele grundskolen. Portalen indeholder mange værktøjer og kan anvendes i bl.a. natur/teknologi, geografi, biologi, samfundsfag, historie og kristendomskundskab.