Vindblæst og vandskabt

Jordens historiefossilerDanmarks undergrundistidernedale og bakkergletsjerelandskabsdannelseråstoffer
Intro

Hvordan er landskabet dér, hvor du bor? Er der mange bakker, eller er der helt fladt?

Danmark er et fladt land. Der er ingen rigtige bjerge, og bakkerne er ikke så høje. Bakkerne lå der også for omkring 10.000 år siden. Før var Danmark i perioder dækket af et tykt lag is. Isen har været med til at forme landskabet i Danmark. Bakkerne er sporene fra en svunden istid i Danmark. Men der er også mange andre spor fra ældre tider.

Dette kapitel handler om nogle af de spor, der fortæller, hvordan Danmark blev til.

Til hvert forløb findes en lærervejledning samt en oversigt over, hvilke Fælles Mål forløbet opfylder.

Du kan lære om

Emner

CaseKystsikring

Kaspers forældre har et sommerhus helt ud til havet. De er bange for, at det en dag ender i havet.

Geologerne - landskabets detektiver

Du lærer om at geologerne ved at undersøge boreprøver, fossiler og aflejringer får viden om Jordens udvikling, som er vist på en tidslinje.

De ældste lag

Et kort viser Danmarks ældste lag. Ældst og særlig interessant er Bornholms granit og sporene her fra en 200 mio. år gammel dinosaur.

Kridttiden

Du skal undersøge skrivekridt, flint og kalk og læse om den 70 mio. år gamle rovdinosaur mosasaur, der er fundet en tand af på Møns Klint.

Tertiærtiden

I tertiærtiden uddøde dinosaurerne, og der fandtes fortsat ikke mennesker på Jorden. Der var vulkaner i nærheden af Danmark.

Kvartærtiden

I denne periode var Danmark dækket af is i lange perioder: Vandreblokke, ledeblokke og skurestriber fortæller om isens bevægelse.

Dale og bakker

Isen dannede bakker og dale i landskabet. Du skal finde randmoræner og tunneldale på et kort og bestemme isens retning.

Is i bevægelse

Du skal beregne trykket af isen der dækkede Danmark og lave en model af en gletsjer. Du lærer om det landskab isen efterlod.

Efter istiden

Du skal lave forsøg om hvordan vand og vind eroderer, transporterer og aflejrer materialer. Du kan også læse om Danmark i stenalderen.

Råstoffer

Du lærer om de danske råstoffer ler, sand, grus, kalk og moler. En tegneserie viser hvordan der blev dannet salthorste under Danmark.

UdsynNaturens kræfter forandrer landskabet

Naturens kræfter har altid forandret landskabet og det vil de blive ved med at gøre.