Jordens vejr

sandsynligheddiagrammerregneregler og formlerrumfangmassefylde
Intro

Vi snakker alle sammen om vejret. Og det er der gode grunde til for mange af os.

Landmanden er afhængig af, at det regner, når afgrøderne skal vokse op, og at solen skinner, når der skal høstes. Fiskeren må gå i havn, hvis det stormer. Og mureren kan ikke mure, når det fryser meget.

I dag er vi blevet bedre til at beskytte os mod dårligt vejr. Landmanden kan kunstvande, hvis det ikke regner nok, og fiskeren får i god tid at vide, når det trækker op til storm.

Kloakker og afløb forbedres, så vi undgår oversvømmelser ved kraftige regnskyl, og diger forhindrer havet i at skylle ind over land, når det stormer.

I gamle dage kunne man ikke gøre så meget. Da måtte man bede til vejrguderne. Thor var vejrgud. Når han var vred, kørte han hen over himlen i vild fart i sin stridsvogn, så hjulene slog gnister. Det blev til lyn og torden. Så det gjaldt om at holde sig gode venner med Thor, hvis man ville undgå dårligt vejr.

I dag tror vi på meteorologerne, som ved hjælp af matematik beskriver og forudsiger vejret.

Til hvert forløb findes en lærervejledning samt en oversigt over, hvilke Fælles Mål forløbet opfylder.

Du kan lære om

  • Tal og algebra – regnestrategier
  • Tal og algebra – formler og algebraiske udtryk
  • Geometri og måling – måling
  • Statistik og sandsynlighed – statistik
  • Statistik og sandsynlighed – sandsynlighed