Landskabet i Danmark

Du kan lære om
  • hvordan is har formet det danske landskab
  • bakker af moræne, som isen har efterladt
  • smeltevandssletter
  • hvordan rindende vand kan sortere ler, sand og grus
  • hvordan vinden flytter sand og danner klitter
  • hvordan havet forandrer kysten
  • vadehav og marsk
  • hvordan mennesket udnytter jordbund og råstoffer.
Til hvert forløb findes en lærervejledning samt en oversigt over, hvilke Fælles Mål forløbet opfylder.