Den urolige klode

Du kan lære om
  • naturkatastrofer
  • Jordens varme indre, der flytter på jordskorpen
  • hvordan Jorden har ændret udseende
  • jordskorpens kontinentalplader og havbundsplader
  • hvordan bjergkæder opstår, og land forsvinder
  • en vulkans opbygning
  • hvor der er særlig risiko for jordskælv
  • hvordan man kan beskytte sig mod jordskælv og tsunamier.
Til hvert forløb findes en lærervejledning samt en oversigt over, hvilke Fælles Mål forløbet opfylder.