Spar 50% på bøger fra bogserien 'Geologisk Set' indtil d. 1. juni 2024

Matematik til hele grundskolen

Xplore Matematik 0.-10. klasse

Med Xplore Matematik portalerne får du læremidler, der favner matematikundervisningen med tydelig progression hele vejen gennem grundskolen fra 0.-10. klasse. Xplore matematik opfylder Fælles Mål og læseplaner.

Progression og fællesemner med naturfagene

I Xplore Matematik er der fokus på koblingen mellem matematik og virkelighed, hvor forløbene ofte starter med en virkelighedsnær case. Det kan være en klassetur, en fortælling, en video eller et lille eksperiment. På den måde bliver matematikken præsenteret på en konkret og virkelig måde, som gør det nemmere for eleverne at forholde sig til. Efterfølgende vil de kunne begynde at koble matematiske begreber og procedure til den indledende oplevelse. Til sidst i forløbene bliver eleverne ført tilbage til virkeligheden, hvor de runder forløbet af ved at bruge, det de har lært i en evaluerende opgave.

Portalerne er opbygget med fællesemner med naturfagene og giver mulighed for tværfagligt samarbejde.

Elevteksterne er desuden indtalt i lydstudie, så dine elever kan få teksten læst op.

Masser af opgaver der udfordrer eleverne

I læremidlerne finder du masser af opgaver, der træner dine elevers matematiske færdigheder. Der er integreret opgaver på selve portalen og på kopiark, som er lige til at printe og dele ud i klassen. Det er nemt og overskueligt at søge og sortere i opgaverne i portalernes store opgavebank hvor du for eksempel kan søge på emne, færdigheder og opgavetype.

Leg og bevægelse i indskolingen

Med det digitale læremiddel Xplore Matematik 0-3 bliver dine elever gradvist præsenteret for faglige begreber og klædt godt på i forhold til matematiske fagord, så de kan sætte ord på matematikken. Med naturlig progression bliver eleverne introduceret til faglig læsning, hvor der gradvist bliver bygget på i løbet af klassetrinnene og de får erfaringer med matematikkens abstrakte begreber.
 
Du finder et stort udvalg af interaktive opgaver, undersøgende aktiviteter, kopiark, lege og spil, der lader dine elever arbejde med matematikken både på skærmen men i høj grad også væk fra skærmen, hvor eleverne får mulighed for at bevæge sig i løbet af undervisningen. Der er en høj grad af vekslen mellem problembaserede opgaver og øvelser.

Vægt på praktisk arbejde på mellemtrinnet

Xplore Matematik 4-6 indeholder til hvert klassetrin fagligt kernestof, lærervejledninger og en stor samling af trænings- og undersøgende opgaver. De mange interaktive matematikopgaver byder på varierede besvarelsesformer og praktisk arbejde, hvor eleverne får mulighed for at lave forskellige produkter såsom små videoer, tegninger og billeder, som alt sammen kan uploades som besvarelse i portalen. Flere af opgaverne byder også på praktiske aktiviteter væk fra skærmen for eksempel, hvor de skal besøge et vandhul og arbejde med ligedannethed og længdeforhold.

 
Til alle forløb, emner og opgaver finder du grundige lærervejledninger med facit, og med den interaktive årsplanlægger kan du nemt tilpasse årsplanerne til netop din klasse.

Stærk kobling til virkeligheden i udskolingen

Med Xplore matematik 7-9 har du rig mulighed for at styrke dine elevers matematiske kompetencer og gør dem klar til prøverne. Portalen indeholder afsluttende forløb og prøveoplæg, der samler op på de matematiske kompetencer, som dine elever har opnået i undervisningen.

Ved at inddrage prøveoplæggene i din undervisning kan du både evaluere dine elevers besvarelser og gøre dem fortrolige med prøveformerne.

Xplore Matematik 7-9 indeholder flere tværfaglige emner, der giver mulighed for at samarbejde med naturfagene biologi, geografi og fysik/kemi. Dette er også med til at skabe en stærk kobling til virkeligheden, hvor eleverne lærer hvordan matematikken bruges i hverdagen.

På hele portalen er teksten indlæst, så også de læsesvage elever kan være med.

Masser af fagligt kernestof til 10. klasse

I Xplore Matematik 10 kobles de matematiske begreber til virkeligheden. På den måde møder dine elever altid matematikkens abstrakte pointer koblet til en konkret repræsentationsform, hvilket for mange elever gør det lettere at forstå. 

Portalen indeholder fagligt kernestof, lærervejledninger og en stor samling af opgaver, træning, test og træningsoplæg til den skriftlige prøve samt prøveoplæg til den mundtlige prøve - prøveform A og B. De matematiske emner er udvalgt i overensstemmelse med færdigheds- og vidensmålene i Matematik for 10. klassetrin. Xplore Matematik opfylder Fælles Mål og læseplaner.

Prøv portalerne

Er du blevet nysgerrig på Xplore Matematik, så har du mulighed for at få en måneds prøveabonnement.