Gratis adgang til Xplore og GO Atlas portalerne fra 1. juni til 16. august for skoler med dataadgang. Log ind her med dit Unilogin.

 

Persondatapolitik

Persondatapolitik ved brug af GO Forlags læremidler


GO Forlag håndterer, som databehandler personoplysninger for kommuner og skoler/institutioner. Persondatapolitikken vedrører de personoplysninger, som vi modtager gennem Styrelsen for It og Læring (STIL) fra kommuner, skoler/institutioner, og som afgives til os for eksempel gennem besvarelser af opgaver ved brug af vores digitale læremidler.

Dataansvarlig
Den pågældende kommune eller skole/institution er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, og det er kommunen eller skolen/institutionen, som varetager rettighederne for den enkelte skoles brugere. 

Databehandler
GO Forlag A/S

Cvr. nr. 73315913

Anker Heegaards Gade 2, 3.tv
1572 København V

Som databehandler for kommuner og skoler/institutioner, håndterer vi data efter instruks fra kommunen eller skolen/institutionen.
Vi har gennem tekniske og organisatoriske løsninger sikret, at vores behandling af personoplysninger opfylder kravene i persondataforordningen og anden lovgivning, og at vi sikrer beskyttelsen af rettigheder. For at vedligeholde et højt it-sikkerhedsniveau gennemfører vi årligt en it-revision faciliteret af Grant Thornton, som udmønter sig i en ISAE 3000 revisionserklæring. 

Indsamling og brug af personoplysninger

Ved brug af vores digitale læremidler

Ved registrering af abonnement på vores lærermidler får vi følgende brugeroplysninger gennem STIL.

 • Navn, skole/ institution, rolle for eksempel lærer eller elev, klassetrin og/eller hold

Ved brug af læremidler med tilknyttet abonnement, kan vi registrere følgende brugeroplysninger, afhængigt af de muligheder, som læremidlet tilbyder:

 • Opgave- og testresultater
 • Kommunikation mellem lærer og elev om opgaveresultater
 • Noter og kommentarer
 • Eget uploadet indhold 

For at kunne forbedre vores læremidler og registre oplysninger til administrativt brug, registrerer vi ikke personhenførbare oplysninger om, hvordan den enkelte bruger anvender vores digitale læremidler, herunder hvor mange personer på hvilke skoler, der anvender hvilke læremidler og hvor mange elever, der går i hvilke klasser. 

Support
For at kunne besvare henvendelser og yde support gemmer vi de oplysninger, som vi modtager via e-mail eller telefon, som for eksempel navn, brugernavn, skole-/institutionstilknytning, klassetrin og i visse tilfælde e-mailadresse og/eller telefonnummer.

Deling af personoplysninger

Vi orienterer dataansvarlige i kommuner eller på skoler/institutioner om vores underdatabehandlere, hosting- og it-leverandører og samarbejdspartner. De dataansvarlige godkender også eventuelle nye underdatabehandlere. 

Vi deler nødvendige oplysninger med underdatabehandlere, hvormed vi har indgået databehandleraftaler, som sikrer, at deres niveau for beskyttelse af personoplysninger opfylder de krav, som vi har opstillet i vores persondatapolitik og gældende lovgivning i det hele taget.

Opbevaring af personoplysninger
Vi gemmer personoplysninger, så længe den pågældende kommune eller skole/institution kræver det.

Rettigheder

Brugere har følgende rettigheder, når vi behandler personoplysninger:

 • Ret til at anmode om indsigt i eller sletning af personoplysninger
 • Ret til at modsætte sig behandlingen af personoplysninger
 • Ret til at tilbagetrække samtykke, såfremt behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke
 • Ret til at modtage de personoplysninger, som er afgivet, i et struktureret og maskinlæsbart format
 • Ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, for eksempel til Datatilsynet

Det er ikke sikkert, at vi kan slette personoplysninger med det samme, da der kan være lovgivning og omstændigheder, der forhindrer dette.

Brug af rettigheder
Det er den dataansvarlige i den pågældende kommune eller skole/institution, som skal kontakte os, hvis der skal gøres brug af rettigheder i forhold til personoplysninger. 

Persondatapolitik for modtagere af markedsføring og besøgene på goforlag.dk

GO Forlag A/S har følgende persondatapolitik for kunder, modtagere af nyhedsbreve og besøgende på goforlag.dk.

Persondatapolitikken omhandler de personoplysninger, som afgives til os:

 • Ved modtagelse af nyhedsbreve
 • De oplysninger, som vi indsamler ved besøg på goforlag.dk
 • Ved køb af læremidler via goforlag.dk.

Dataansvarlig
GO Forlag A/S

Cvr. nr. 73315913

Anker Heegaards Gade 2, 3.tv
1572 København V
Tlf.: 63 44 16 83
E-mail: go@goforlag.dk

Indsamling og brug af personoplysninger 

Tilmelding til nyhedsbreve
For at vi kan sende nyhedsbreve, gemmer vi følgende personlige oplysninger:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Fag
 • Titel, hvis afgivet
 • Arbejdsplads /skole eller institution, hvis afgivet

Vi gemmer følgende:

 • Oplysninger om, hvilke nyhedsbreve der åbnes
 • Oplysninger om, hvilke opslag der klikkes på
 • Præferencer

Søgning på goforlag.dk
Vi registrerer oplysninger om, hvordan goforlag.dk anvendes. Dette gør vi for at forbedre brugeroplevelsen og højne kvaliteten af vores ydelser. Rapporten over hjemmesidetrafikken bruger vi for eksempel til at se, hvilke sider og browsere besøgende på goforlag.dk bruger mest og mindst.

Vi gemmer følgende personoplysninger:

 • Oplysninger om browseradfærd
 • Oplysninger om, hvordan goforlag.dk bruges, såsom styresystem, IP-adresse og browserdetaljer
 • Præferencer
 • Oplysninger om, hvornår og hvor mange der klikker på en af vores annoncer

Ved køb på goforlag.dk
Vi indsamler oplysninger for at forbedre brugeroplevelsen og kunne levere den rette service, for eksempel gennemføre en bestilling og levere varen. Vi indsamler følgende:

 • Oplysninger om browseradfærd på websitet
 • Oplysninger om købshistorik
 • Præferencer
 • Oplysninger om, hvornår der klikkes på en af vores annoncer - også på eksterne mediekanaler

Ved henvendelse og deltagelse i konkurrencer
For at kunne besvare henvendelser indsamler vi de personoplysninger, som oplyses via telefon, e-mail, sociale medier eller breve: Det kan for eksempel være:

 • Navn, brugernavn og e-mailadresse
 • Oplysninger om e-mails, som vi sender

Vi tilstræber at kunne levere relevant markedsføring
Vi vil gerne sikre, at vores markedsføring er relevant. Derfor analyserer vi for eksempel oplysninger om tidligere køb, brug af browsere og søgeindstillinger ved brug af vores website.

Vores markedsføring består af annoncering i fagblade og online på hjemmesider og sociale medier. Vi vil også sende relevante tilbud og nyheder vedrørende tilbud fra Geografforbundet via e-mail, telefon og breve. Geografforbundet ejer GO Forlag. 

 

Personoplysninger fra andre
Vi indsamler opdaterede oplysninger som for eksempel adresser fra diverse offentlige og private registre. Dette sikrer, at personoplysninger er korrekte og opdaterede.

Et fyldestgørende grundlag for behandling af persondata
Når vi behandler personoplysninger, gør vi det på basis af et eller flere af følgende grundlag:

 • For at opfylde en kontrakt eller aftale eller for at gennemføre foranstaltninger, der træffes efter ønske før indgåelse af en kontrakt eller aftale, så vi for eksempel kan sende en vare.
 • Lovgivning som for eksempel at opbevare fakturaoplysninger i fem år ifølge bogføringsloven
 • Vores interesse for at informere bedst muligt om relevante produkter
 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke, kan det tilbagekaldes til enhver tid.

Deling af personoplysninger
Vi kan dele personoplysninger med:

 • Offentlige myndigheder, når vi i særlige situationer er forpligtet til at videregive personoplysninger
 • Logistikvirksomheder, fragtfirmaer, it-leverandører, regnskabsservicevirksomhed og lignende samarbejdspartnere til håndtering af varer, reklamematerialer og serviceydelser

Vores samarbejdspartnere fungerer som underdatabehandlere for os, og de arbejder kun efter vores instruks. Vi deler udelukkende de oplysninger, der er nødvendige, så vores samarbejdspartnere kan levere deres ydelser.

Opbevaring af oplysninger
Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, vores persondatapolitik omhandler.


Rettigheder

Registreredes rettigheder:

 • Ret til at anmode om indsigt i eller sletning af dine personoplysninger
 • Ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger
 • Ret til at tilbagetrække samtykke, såfremt behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke
 • Ret til at modtage de personoplysninger, som er afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, for eksempel Datatilsynet

Det er ikke sikkert at vi kan slette personoplysninger med det samme, da der kan være lovgivning fx bogføringsloven, som står over dette.

Undgå målrettet markedsføring fra GO Forlag

Skriv en email til os på go@goforlag.dk , hvor du frabeder dig målrettet markedsføring fra os.

Brug af cookies

Vi anvender forskellige typer af cookies. På siden cookies hos GO Forlag beskriver vi, hvilke cookies vi anvender, og hvordan det til en hver tid kan ændres eller hvordan samtykke kan tilbagekaldes fra cookie-deklarationen.

Klage

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at klage til datatilsynet.