Persondatapolitik


GO Forlags persondatapolitik for lærere og elever, der bruger GO Forlags digitale læremidler


Vi beskriver her, hvordan GO Forlag som databehandler for din kommune eller din skole/institution håndterer dine personoplysninger. Persondatapolitikken vedrører de personoplysninger, som vi modtager om dig fra din skole/institution, og de personoplysninger som du selv afgiver til os fx gennem besvarelser af opgaver mv., når du arbejder med vores digitale læremidler.

Dataansvarlig
Din kommune eller din skole/institution er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Det er derfor kommunen eller skolen/institutionen, som du skal kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret. Den dataansvarlige vil herefter kontakte os.

Databehandler
GO Forlag A/S

Cvr. nr. 73315913

Anker Heegaards Gade 2, 3.tv
1572 København V

GO Forlag er databehandler for din kommune eller din skole/institution. Det betyder, at vi håndterer dine data efter instruks fra kommunen eller skolen/institutionen.
Vi har gennem tekniske og organisatoriske løsninger sikret, at vores behandling af dine personoplysninger opfylder kravene i persondataforordningen og anden lovgivning, og vi sikrer beskyttelsen af dine rettigheder.

Indsamling og brug af personoplysninger

Ved brug af vores digitale læremidler
For at du kan blive koblet op på præcis de digitale læremidler, som din kommune eller skole/institution har købt til dit brug, registrerer vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn, skole, institution, rolle (lærer eller elev), klassetrin og/eller hold

Når du arbejder i læremidlet, kan vi registrere følgende oplysninger om dig, afhængigt af de muligheder, som læremidlet tilbyder:

 • Opgave- og testresultater
 • Progressionsdata (ved brug af adaptive test)
 • Kommunikation mellem lærer og elev om opgaveresultater
 • Noter og kommentarer
 • Eget oploadet indhold 

Vi registrerer oplysninger om, hvordan du som bruger anvender vores digitale læremidler, og vi udarbejder en statistik ud fra dette, men vores medarbejdere kan ikke se, hvilke personer der ligger bag statistikken. Vi gør dette for at forbedre din brugeroplevelse og vores læremidler.

Vi indsamler nedenstående personoplysninger:

 • Oplysninger om din browseradfærd på vores læremidler, herunder hvilke læremidler og hvilke forløb du bruger
 • Oplysninger om, hvordan du bruger vores læremidler, såsom styresystem, IP-adresse og browserdetaljer

Når du kontakter os for at få support
Vi gemmer de personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os via e-mail eller telefon. For at kunne besvare dine henvendelser og korrespondere med dig gemmer vi navn, brugernavn, skole-/institutionstilknytning, klassetrin og i visse tilfælde e-mailadresse og/eller telefonnummer.

Behandlingsgrundlag
Når vi behandler dine personoplysninger som angivet i denne persondatapolitik, gør vi det på basis af et eller flere af følgende grundlag:

 • den dataansvarliges udførelse af en opgave, som hører under offentlig myndighedsudøvelse fx undervisning
 • Den dataansvarliges interesse, som kommunen, skolen/institutionen har ret til for at kunne udføre de af samfundet pålagte opgaver 

Hvem deler vi dine personoplysninger med
Vi kan dele dine personoplysninger med it-leverandører og udbydere af hostingydelse, herunder infrastrukturleverandører og samarbejdspartnere til håndtering af læremidlerne.

Den dataansvarlige har modtaget en liste over vores samarbejdspartnere og bliver orienteret, hvis der kommer nye samarbejdspartnere til.

Vi deler udelukkende de nødvendige oplysninger, så vores samarbejdspartnere kan levere deres ydelser. Vi har indgået databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere. Hermed sikres, at vores samarbejdspartnernes niveau for beskyttelse af dine personoplysninger opfylder vores krav, som vi har opstillet i vores persondatapolitik og gældende lovgivning i det hele taget.

Opbevaring af dine oplysninger
Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne persondatapolitik, og så længe din kommune eller skole/institution kræver det.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i eller sletning af dine personoplysninger
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger
 • Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Det er dog ikke sikkert, at du har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da der kan være lovgivning og omstændigheder, som står over dit ønske.

Hvis du vil gøre dine rettigheder gældende
Så beder vi dig om at rette henvendelse til din kommune eller din skole/institution, som er dataansvarlig for dine persondata i denne sammenhæng. Den dataansvarlige vil herefter kontakte os vedrørende din henvendelse. 

GO Forlags persondatapolitik for kunder, modtagere af nyhedsbreve og brugere af GO Forlags website

GO Forlag A/S har følgende persondatapolitik for kunder, modtagere af nyhedsbreve og brugere af GO Forlags website.

Persondatapolitikken omhandler de personoplysninger, som du afgiver til os:

 • Når du beder om at modtage vores nyhedsbreve.
 • De oplysninger, som vi indsamler, når du er inde på vores website
 • Når du køber vores læremidler hos os.

Dataansvarlig
GO Forlag A/S

Cvr. nr. 73315913

Anker Heegaards Gade 2, 3.tv
1572 København V
Tlf.: 63 44 16 83
E-mail: go@goforlag.dk

Indsamling og brug af personoplysninger 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve
For at vi kan sende nyhedsbreve til dig, gemmer vi følgende personlige oplysninger:

 • Navn
 • E-mailadresse

Vi gemmer følgende:

 • Oplysninger om, hvilke nyhedsbreve du åbner
 • Oplysninger om, hvilke opslag du klikker på
 • Dine præferencer

Når du søger på vores website
Vi registrerer oplysninger om, hvordan du som bruger anvender vores website, og vi udarbejder statistik herover. Dette gør vi for at forbedre din brugeroplevelse og højne kvaliteten af vores ydelser. Statistikken bruger vi fx til at se, hvilke sider og browsere vores kunder bruger mest og mindst.

Vi gemmer følgende personoplysninger:

 • Oplysninger om din browseradfærd
 • Oplysninger om, hvordan du bruger vores websites, såsom styresystem, IP-adresse og browserdetaljer
 • Dine præferencer
 • Oplysninger om, hvornår du klikker på en af vores annoncer

Når du handler på vores website
Vi indsamler oplysninger for at forbedre din brugeroplevelse og kunne give dig den rigtige service fx gennemføre din bestilling og levere varen til dig. Vi indsamler følgende:

 • Oplysninger om din browseradfærd på websitet
 • Oplysninger om din købshistorik
 • Dine præferencer
 • Oplysninger om, hvornår du klikker på en af vores annoncer - også på websites hos samarbejdspartnere

Når du kontakter os, deltager i konkurrencer eller vi kontakter dig
Vi indsamler de personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os, fx via telefon, e-mail, sociale medier eller brev. Dette gør vi for at kunne besvare dine henvendelser og for at kunne skrive sammen med dig:

 • Navn, brugernavn og e-mailadresse
 • Oplysninger om e-mails, som vi sender til dig, som du åbner, herunder de links deri, som du klikker på

Vi tilstræber at kunne levere relevant markedsføring til dig
Vi vil gerne sikre, at vores markedsføring af fx læremidler og kurser er relevant for dig. Derfor analyserer vi de personoplysninger, vi har om dig, fx oplysninger om tidligere køb, brug af browsere og søgeindstillinger ved brug af vores website.

Vores markedsføring består bl.a. af annoncering med bannerreklamer på websites og sociale medier. Vi vil også sende dig relevante tilbud og nyheder vedrørende tilbud fra Geografforbundet via e-mail, telefon og breve. Geografforbundet ejer GO Forlag. 

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføring fra os
Hvis du har frabedt dig henvendelse fra os, kan vi være nødt til at dele oplysninger om dig med sociale medier for at sikre, at vi ikke retter henvendelse til dig. 

Personoplysninger fra andre
Vi indsamler opdaterede oplysninger som fx adresser fra diverse offentlige og private registre. Dette sikrer, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede.

Et fyldestgørende grundlag for behandling af persondata
Når vi behandler dine personoplysninger, gør vi det på basis af et eller flere af følgende grundlag:

 • For at opfylde en kontrakt eller aftale med dig eller for at gennemføre foranstaltninger, der træffes efter dit ønske før indgåelse af en kontrakt eller aftale, så vi fx kan sende dig en vare.
 • Lovgivning som fx at opbevare fakturaoplysninger i fem år ifølge bogføringsloven
 • Vores interesse for at informere dig bedst muligt om relevante produkter fx når vi benytter dine oplysninger, så vi ved, hvordan vi bedst kommunikerer med vores kunder.
 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du tilbagekalde det til enhver tid.

Vi deler dine personoplysninger
Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Offentlige myndigheder, når vi i særlige situationer er forpligtet til at videregive dine personoplysninger
 • Logistikvirksomheder, fragtfirmaer, it-leverandører, regnskabsservicevirksomhed og lignende samarbejdspartnere til håndtering af varer, reklamematerialer og serviceydelser

Vores samarbejdspartnere fungerer som databehandlere for os, og de arbejder kun efter vores instruks. Vi deler udelukkende de oplysninger, der er nødvendige, så vores samarbejdspartnere kan levere deres ydelser.

Samarbejdspartnere uden for EØS
De amerikanske virksomheder, som GO Forlag samarbejder med uden for EØS, er beliggende i USA, og de er certificeret under den databeskyttelsesordning, som EU og USA har indgået aftale om kaldet privacy shield, som indeholder høje krav til databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger. De amerikanske virksomheder, der tilslutter sig ordningen, er forpligtet til at overholde disse regler og foranstaltninger.

GO Forlag samarbejder med følgende leverandører:

 • Microsoft Office 365 – cloudleverandør for vores Officepakke 365 pakke. Microsoft er privacy shield-certificeret.
 • Facebook Inc. som underleverandør til Facebook Irland - markedsføring af vores produkter. Facebook Inc. er privacy shield-certificeret.
 • Google Analytics - indsamling af besøgsstatistik og i den forbindelse videregivelse af IP-adresser til Google. Google er privacy shield-certificeret.

Opbevaring af dine oplysninger
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, vores persondatapolitik omhandler.

Personoplysninger bliver gemt i vores økonomisystem i fem år efter seneste køb, således at bogføringslovens krav overholdes. Derefter vil oplysningerne blive slettet. I vores øvrige systemer opbevarer vi oplysningerne i to år efter seneste køb, således at vi kan overholde vores forpligtelser i tilfælde af eventuelle reklamationer efter købeloven.

Modtager du nyhedsbreve fra os og har ikke købt varer eller tjenesteydelser hos GO Forlag, vil dine personoplysninger blive opbevaret, mens du modtager vores nyhedsbrev.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i eller sletning af dine personoplysninger
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger
 • Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Det er dog ikke sikkert, at du har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da der kan være lovgivning fx bogføringsloven, som står over dit ønske.

Sådan undgår du målrettet markedsføring fra os

Hvis du ikke ønsker at modtage målrettet markedsføring fra os, kan du frabede dig dette ved at give os besked via email til go@goforlag.dk

Læs mere i vores cookie-politik

Se nærmere i vores cookie-politik.

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at klage til datatilsynet.