Spar 50% på bøger fra bogserien 'Geologisk Set' indtil d. 1. juni 2024

Abonnementsvilkår


Abonnementsvilkår

Vilkårene gælder generelt for de forskellige typer af online-abonnementer, som GO Forlag sælger.

Brugsret

Et skoleabonnement giver både skolens ansatte og elever ret til at anvende online-udgivelsen på skolen og hjemme.

Eksemplarfremstilling

Skolens ansatte og elever har ret til at printe og kopiere på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node. Dette skal ske inden for rammerne, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.

Pris

Abonnementets pris fremgår af fakturaen. Prisændringer får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet.

Priser på digitale produkter tager altid udgangspunkt i et årsabonnement. Det er muligt at købe adgang til digitale læremidler i perioder helt ned til 1 måned. Ved abonnementsperioder under 12 måneder vil prisen pr. måned være det dobbelte af den normale pris. Kontakt os på tlf. 63 44 16 83 eller go@goforlag.dk for at bestille kortvarige abonnementer.

Levering

GO Forlags online-udgivelser anvender UNI-Login. 

Ring på telefon 63 44 16 83 eller send en e-mail til go@goforlag.dk, hvis du ønsker yderligere informationer vedrørende abonnementerne.

Ved indgåelse af abonnementsaftalen sender vi et bekræftelsesbrev via e-mail, der opsummerer under hvilke betingelser, aftalen er indgået. Som abonnent på GO Forlags digitale læremidler vil du modtage GO Forlags nyhedsbrev. 

Abonnementet gælder i den periode der er anført på fakturaen.

Databehandleraftale

GO Forlag (databehandler) handler alene efter instruks fra Kunden (den dataansvarlige).

Databehandleren må ikke behandle personoplysningerne til andre formål end dem, som den dataansvarlige har fastsat. Databehandleren forpligter sig til at sørge for de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, således at følsomme personoplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Institutionsnummer

Abonnementer på digitale læremidler er tilknyttet skolens institutionsnummer. Hvis skolen består af flere afdelinger, benyttes det lokale institutionsnummer, hvortil skolens elever og lærere er tilknyttet via Uni-Login.

Hvis skolens institutionsnummer ændres, skal dette meddeles til GO Forlag hurtigst muligt og gerne før, ændringen finder sted. Manglende oplysning om nyt institutionsnummer kan medføre, at skolen ikke kan få adgang til de digitale læremidler.

Betaling

Opkrævning sker ved udsendelse af faktura. Ved gentegning af abonnement udsender GO Forlag opkrævning for de aftalte online-udgivelser. Dette sker forud for den periode, betalingen omhandler.

Varighed

Det løbende abonnement fortsætter til det opsiges. Dette gælder også kampagne- og introduktions-abonnementer.

Opsigelse og bindingsperiode

En aftale om et abonnement mellem kunden og GO Forlag er en aftale om en løbende ydelse, som fortsættes, indtil den opsiges af kunden eller GO Forlag.

Hvis der er aftalt en bindingsperiode, kan aftalen ved kundes opsigelse tidligst ophøre ved bindingsperiodens udløb.

Opsigelse skal ske skriftligt til go@goforlag.dk, senest en måned før indeværende abonnementsperiodes udløbsdato. Se evt. dato på seneste faktura.

Manglende adgang

Hvis du har problemer med at få adgang til den online-udgivelse, du har tegnet abonnement på, så skal du hurtigst muligt kontakte GO Forlag på e-mail go@goforlag.dk eller telefon 63 44 16 83.

Leverandør

GO Forlag A/S, Anker Heegaards Gade 2, 3. tv., 1572 København V.