Gør dine elever klog på kloden - Atlas til hele grundskolen

GO Atlas 1-6 Portal

Lær dine elever at læse og forstå kort

I GO Atlas 1-6 får du to kortsamlinger til henholdsvis indskolingen og mellemtrinnet med over 130 forskellige kort, didaktisk tilrettelagte kortlæreforløb – og mere end 330 opgaver og quizzer. Dine elever kan undersøge, måle og optegne samt gemme og downloade kortdata på alle kort i lag.

Kortlæreforløbene findes i flere sværhedsgrader, så du kan træne eleverne i grundlæggende kortlære som for eksempel verdenshjørner, korttegning, enkle sig­naturer og kortanvendelse. Forløbene indeholder oplæsning af tekst, quizzer, opgaver og lærer­vejledning. Når du sætter portalens mange muligheder i spil i undervisningen, kan du klæde dine elever godt på i forhold til at læse og forstå kort.

Over 330 interaktive opgaver

På portalen GO Atlas 1-6 finder du et hav af forskellige opgavetyper:

 • Kortlæreopgaver til træning i kortlæsning
 • Kortøvelser eleven skal løse ved at tegne eller skrive
 • Selvrettende quizzer hvor eleven kan afprøve sin viden om byer, lande og regioner
 • Selvrettende Prøv-selv­opgaver i form af evalueringsopgaver med direkte respons

Kortværktøjer og kortressourcer 

Med de interaktive danmarks- og verdenskort kan eleverne undersøge og sammenligne kortdata på søg­, mål­ og zoom­bare korttyper. Alle kort har tydelige signaturer og er tegnet i målestoksforhold, der gør dem lette at aflæse for elever 1.­6. klasse. På portalen finder du også politiske kort og tematiske kort over klima, befolkning og produktion. Med kortsammenlig­neren kan dine elever se og sammenligne gamle kort med nye kort samt kort med forskellige temaer.

Se GO Atlas 1-3

Se GO Atlas 4-6

Kom med på gratis webinar

Få indsigt i og hands-on værktøjer til, hvordan du kan bruge GO Atlas portalen i din undervisning. Tilmeld dig webinaret og få eksempler på, hvordan du kan anvende værktøjer, kortsamling og temaer. 

Læs mere og tilmeld dig her

GO Atlas 7-10 Portal

Styrk dine elevers undersøgelses- og modelleringskompetencer 

I GO Atlas 7-10 får du over 450 kort samt kortlæreforløb, temaer, opgaver og quizzer målrettet undervisningen i geografi til din rådighed.

GO Atlas 7-10 er en kombination af et traditionelt atlas og udvalgte temaer, der egner sig til, at du kan lave problemorienteret undervisning i geografi eller tværfagligt projektarbejde. Med temaer og opgaver kan du fremme dine elevers undersøgelses- og modelleringskompetencer.

Mange kortværktøjer og kortressourcer

 • Interaktivt danmarkskort - eleven kan på samme tid undersøge og sammenligne kortdata på fire søg-, mål- og zoombare korttyper over Danmark.

 • Interaktivt verdenskort - eleven kan undersøge arealanvendelse rundt om i verden ved at klikke lag fra og til på et søg-, mål- og zoombart verdenskort.

 • Klimastationer - eleven kan finde og downloade hydrotermfigurer og data-grundlag om klimaet på knap 1.500 klimastationer rundt om i verden.

 • Befolkningspyramider - hver befolkningspyramide indeholder data for en periode på 150 år - fra år
  1950 med fremskrivning til år 2100.

 • Kortsammenligner - eleven kan arbejde med to forskellige kortsammenlignere, der hver viser to kort ad gangen.

 • “Historiske danmarkskort” indeholder topografiske danmarkskort fra 1842-1899 og frem til i dag. “Sammenlign to kort” indeholder samtlige kort fra portalens kortsamling.

Se GO Atlas 7-10

Temaer til de fællesfaglige fokusområder

Under 'Temaer' finder du 30 samlinger af temakort, som belyser geografiske regioner og emner som Danmarks drikkevand, Jordskælv og Migration. Et udvalg af temaerne er tilrettelagt, så du kan bruge dem til de fællesfaglige fokusområder, hvor du finder forslag til problemstillinger og arbejdsspørgsmål.

Over 430 interaktive opgaver

I GO Atlas 7.-10. kan du finde forskellige typer af øvelser:

 • Temaopgaver, der problematiserer specifikke emner.

 • Atlasøvelser, hvor læreren kan evaluere besvarelserne.

 • Kortlæreopgaver, der træner kortlæsning.

 • Selvrettende quizzer om fx byer, lande og regioner.

 • Selvrettende Prøv selv-opgaver, der træner kortlære.