Vi holder lukket for henvendelser fra d. 15. juli til d. 26. juli. God sommer!

Gratis adgang til Xplore og GO Atlas portalerne fra 1. juni til 16. august for skoler med dataadgang. Log ind her med dit Unilogin.

 

Profilbillede og citat af Mona Tykgaard Mortensen

Anmeldelse af Naturgeografi - vores verden 3. udgave

Af: Mona Tykgaard Mortensen
Lektor i naturgeografi og innovation på Svendborg Gymnasium

Naturgeografi - vores verden, 3. udg. 1.opl. (2023)
Forfattere: Asger N. Kristiansen, Anders Teglgaard Kjær og Jon Bjørka Fosgaard

Grundbogen Naturgeografi - vores verden er allerede i dag en klassisk grundbog til undervisning i geofagene på mange gymnasier og med denne 3. udgave er der god grund til at mene, at den fortsat vil være det. Ud over at bogen er opdateret på data og ny viden, er nye og relevante temaer kommet til og et fokus på klima, drikkevand og bæredygtighed synes gennemgående.

Som i de tidligere udgaver, er bogen inddelt i 2 dele.

En første del hvori aktuelle geofaglige problemstillinger på tværs af kernestofområder præsenteres. Centralt for denne 3. udgave af bogen er 2 helt nye temaafsnit. Et tema omhandler oceanerne og berører både tidevand, havstrømme, havspejlstigninger og tsunamier. De forskellige områder behandles fragmenteret, men i en positiv forstand, da det gør afsnittet nemt at plukke fra.

Et andet nyt tema omhandler klimatilpasning og heri stilles skarpt på oversvømmelser og tilpasningsmuligheder i et dansk perspektiv. Helt sikkert et afsnit jeg ofte vil komme til gøre brug af i min undervisning.

Jeg kommer derimod til at savne et tidligere temaafsnit om landbruget, som forfatterne har valgt at lade udgå fra denne udgave af bogen. Personligt synes jeg, at det er en ærgerlig disponering i en tid hvor landbrugssektorens klimabelastning, tilpasningsbehov og rolle som natur- og miljøforvalter er så aktuel.

I den anden del af bogen præsenteres kernestoffet under 6 klassiske overskrifter, som også går igen i de tidligere udgaver af bogen. Denne måde af organisere kernestoffet på har hidtil virket godt for mig og det er kærkomment, at det er fastholdt.

Ud over opdatering af data og billeder findes her nyt fagstof om fx gletsjermorfologi samt fremtidens vejr og klima. Særligt glæder jeg mig over 9 sider, spækket med relevante data om Danmarks klima samt afsnit om trusler mod dansk drikkevand.

Demografiske forhold anvendes i konkrete sammenhænge flere steder i bogen, men en egentlig gennemgang af faserne i den demografiske transitionsmodel er ikke med i denne udgave. Særligt i forhold til undervisningen i HF, vil jeg nok komme til at savne denne del.

Bogen har et væld af gode figurer som kan træne eleverne i analyse og tolkning på både c og b-niveau og bogen fremstår som de tidligere udgaver visuelt indbydende.

Samlet får vi med denne 3. udgave fortsat en rigtig god grundbog, der har fået en kærkommen opdatering.

Se bogen her

Anmeldelse publiceret i GEO-Nyt 2023-3 nr. 110 - medlemsblad
Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

16. januar 2024
  • Naturgeografi
  • Gymnasium
  • Boganmeldelse