Gratis adgang til Xplore og GO Atlas portalerne fra 1. juni til 16. august for skoler med dataadgang. Log ind her med dit Unilogin.

 

Gode matematiklæremidler skal skabe kognitive udfordringer hos eleverne

God matematikundervisning skal skabe kognitive udfordringer hos eleverne

Når der trækkes tråde til virkeligheden, er det nemmere for eleverne at forholde sig til matematikken, dog er det også vigtigt at vide, at der findes masser af matematik, som ikke har noget nytteperspektiv, men som stadig er vigtigt og spændende at lære.

Kobling mellem matematiske begreber og virkelighed

Redaktør Mie Engelbert Jensen mener, at det er en god idé at koble matematikken til noget virkelighedsnært i undervisningen, så det skaber genklang hos eleverne, og så er det vigtigt at huske, at matematik ikke altid skal have et nytteperspektiv.

”Når der trækkes tråde til virkeligheden, er det nemmere for eleverne at forholde sig til matematikken, dog er det også vigtigt at vide, at der findes masser af matematik, som ikke har noget nytteperspektiv, men som stadig er vigtigt og spændende at lære.”

”Når det kommer til vores læremiddel Xplore Matematik, så er der netop fokus på koblingen mellem matematik og virkelighed. Forløbene starter ofte med noget virkelighedsnært - det kan være en klassetur, en fortælling, video eller et lille eksperiment. Meningen er, at det skal være noget konkret og virkeligt, som eleverne kan forholde sig til. Efterfølgende begynder man stille og roligt at koble matematiske begreber og procedure til den indledende oplevelse. Til sidst i forløbet bliver eleverne ført tilbage til virkeligheden, hvor de runder forløbet af ved at bruge, det de har lært til at koble 1 og 2 sammen.”

”Et godt eksempel på nogle forløb, hvor der tages udgangspunkt i virkeligheden, er i vores helt nye Xplore Matematik 10. Her har vi udviklet forløbet Byens mønstre og symmetrier. Der er jo symmetri overalt omkring os – i bygninger, kunst, arkitektur og sågar i menneskekroppen. Det er ofte et emne man arbejder med i 4-6. klasse, men ved at tage det op i 10. klasse giver det mulighed for at avancere på begreberne, og måden man arbejder med symmetri på. Samtidig vil det vække genkendelse hos eleverne, da de har arbejdet med det tidligere. Derudover har vi også udviklet forløbet Penge og økonomi, hvor eleverne lærer om privatøkonomi – et emne mange har ønsket kom på skoleskemaet og som i høj grad kan relateres til egen virkelighed.”

Gode læremidler skal skabe kognitive udfordringer hos eleverne

Udover at læremidlerne skal relatere sig til virkeligheden, så mener Mie også, at det er vigtigt, at læremidlerne udfordrer eleverne.

” Noget der er vigtigt, når vi taler om god matematikundervisning, det er at skabe kognitive udfordringer hos eleverne. Hvis du for eksempel har en elev, der er virkelig god til pi, så nytter det ikke noget at give vedkommende 8 forskellige tjekopgaver med pi, da det ikke ville udfordre eleven. Til gengæld kan du sætte vedkommende i gang med at lave en musical om pi. På den måde vil der være noget som ”forstyrrer” eleven – et kreativt krav, og netop dét vil være med til at skabe en blivende forandring i tanken, og det er den der skal til, for at der sker en læring.

Derfor er matematik vigtigt

Hvorfor er det så, at matematik er så vigtigt? Det er der helt sikkert mange meninger om. For vores matematikredaktør Mie er der dog ingen tvivl om, hvorfor hun finder den evigt aktuel.

”Der er mange forskellige grunde til, at matematik er vigtigt, men jeg er tilhænger af det historiske perspektiv. Så for mig, så er det vigtigt at lære matematik i skolen, fordi matematikken er mange tusindmillioner år gammel. Matematikken har fulgt med den menneskelige udvikling, og det er nok endda den der har accelereret udviklingen. Det jeg synes er rigtig cool, er at selv de steder, hvor man har kæmpet hårdt for fysisk overlevelse, har der alligevel siddet nogen og undrer sig over, hvordan stjerner fungerer. Denne nysgerrighed har man alle steder uanset livsvilkår. Det er derfor vi har matematik: Det er en del af en kulturhistorie. ”

Læs mere om Xplore Matematik her

02. oktober 2023