Pressemeddelelse: Forlaget Columbus og GO Forlag fusionerer

København, 30. november 2023

De to faglige forlag er glade for at meddele, at der er indgået aftale om fusion. Begge virksomheders aktiviteter fortsætter med Anders Hassing som administrerende direktør.

Drevet af samme passion
I de fleste fag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne eksisterer der faglige foreninger, det vil sige frivillige sammenslutninger af lærere, der brænder for deres fag og deltager i faglig og didaktisk udvikling. Foreningerne varetager ikke løn og arbejdsforhold som fagforeninger, men har udelukkende til formål at støtte og udvikle god undervisning i netop de fag, de er engagerede i. Forlaget Columbus og GO Forlag tilhører gruppen af faglige forlag, som har deres rødder hos de faglige foreninger og hermed i klasseværelset.

Administrerende direktør med undervisningserfaring
Anders Hassing har siden 2013 været direktør for Columbus og har en baggrund som gymnasielærer.

- Med Anders som direktør får vi en leder, der forener en stærk forlagsvirksomhed med en dyb indsigt i den undervisningsverden, som vi eksisterer i og arbejder for. Jeg er glad for at kunne give stafetten videre til en direktør med de bedste forudsætninger for at kunne videreføre og styrke forlagsaktiviteterne, siger administrerende direktør Tove From Jørgensen, der har ønsket at gå på pension fra GO Forlag 30. november 2023.

Undervisernes egne forlag
GO Forlag blev stiftet i 1975 af Geografforbundet og har en bred udgivelsesprofil inden for naturfag og matematik. Columbus har rødder i samme årti, hvor aktive medlemmer af Foreningen af Lærere i Samfundsfag begyndte at fremstille deres egne læremidler. I løbet af de seneste årtier har også Columbus bredt sin udgivelsesprofil ud bl.a. til historie og fremmedsprog.

- De to forlag har parallelle historier og en identitet tæt knyttet til engagerede fagmiljøer, siger bestyrelsesformand Jens Korsbæk Jensen fra GO Forlag. Samtidig supplerer forlagene hinanden perfekt på både fag og uddannelsestrin, hvor GO forlag er stærkest i grundskolen og Columbus på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Et stærkere forlag
Med GO Forlags og Columbus’ fusion opnår vi et langt stærkere udgangspunkt for at blive endnu bedre til at udvikle læremidler til gavn for undervisningen.

- Vi har et ideelt formål om at skabe god undervisning og støtte faglig og pædagogisk udvikling. Forlagsforretningen er et middel hertil, og det får vi nu et langt stærkere afsæt for at realisere, slutter bestyrelsesformand for Columbus Janne Bisgaard Wikman.

Kontakt for yderligere oplysninger

Anders Hassing,
Tlf. 60160208
aha@forlagetcolumbus.dk
ah@goforlag.dk

Om forlagene

GO Forlag A/S
GO Forlag udgiver digitale læremidler og bøger til grundskolen og gymnasiet med særligt fokus på naturfagene og matematik. Læremidlerne er kendetegnet af høj faglighed, kvalitet og nytænkning med henblik på at styrke elevernes nysgerrighed, undren og lyst til at afprøve, eksperimentere og blive klogere. Forlaget med de i dag 11 medarbejdere samt eksterne forfattere, udviklere, grafikere, trykkerier og andre samarbejdspartnere har til huse i Københavns centrum ved Hovedbanegården. Forlaget blev grundlagt i 1975 og ejes af Geografforbundet. Læs mere på goforlag.dk

Forlaget Columbus
Forlaget Columbus udgiver læremidler til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Samfundsfag har været Columbus’ hovedfokus, men forlaget har en stor og voksende portefølje til bl.a. historie, fremmedsprog og kulturfag. Forlaget har i dag 14 medarbejdere på adressen på Østerbro i København. Columbus blev stiftet af undervisere i Foreningen af Lærere i Samfundsfag (FALS) i 1970’erne og i 1984 etableret som selvstændig erhvervsdrivende fond. Columbus Fond administrerer overskuddet fra forlagets salg af læremidler, støtter faglig og pædagogisk udvikling og uddeler Columbus-prisen. Læs mere på forlagetcolumbus.dk

01. februar 2024