Se de to nye matematikforløb til 1. klasse

Der er netop udkommet to nye forløb på Xplore Matematik 1, og du har gratis adgang til de fire første forløb frem til d. 31/12 2020! 

Forløbene er komplette og indeholder lærervejledning samt mange nye interaktive opgaver, der lader eleverne undersøge og afprøve matematikken. Forløbene er fællesfaglige med Xplore Natur/teknologi 1 og giver mulighed for tværfagligt samarbejde.

Log på og se de nye forløb

Dine sanser
Forløbet indeholder fem emner:

  • Talord og tælleremser – om at genkende tallene fra 10 til 100, 10’er-stænger og tælleremser.
  • At finde vej – om at navigere samt anvende før-faglige ord, der kan danne grundlag for at forstå koordinatsystemet.
  • Addition – om at aflæse additionsstykker, hoppe på tallinjer og få styrket repræsentations-kompetencen for addition.
  • Talmønstre – om at skrive, bygge, forklare og identificere talmønstre.
  • Addition med 10’ere vha. mønter, 10’er-stænger, tallinjer samt farvelægning af 10x10-rammer.

Jul
I forløbet er der fokus på elevernes arbejde med virkelighedsnære situationer, hvor spejling og addition anvendes. I ugerne op til jul møder eleverne ofte spejling og addition indirekte i julepynt, ønskelister og ved juleindkøb. Forløbet indeholder emnerne:

  • Spejling– om at undersøge figurers spejlingsakser og lære at spejle konkrete og dynamiske figurer.
  • Addition– om at anvende skolepenge, tallinjer og 10’er-ramme til at regne additionsstykker ud.

 

14. oktober 2020